Buscador de Axudas
De a

—Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada pola COVID-19

Activa

RESUMEN ELABORADO POR Pode consultar/descargar este resumen da Resolución e a Resolución completa en español no enlace “Web” RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases

Ver detalles

— Axudas correspondentes ao Programa estatal de  axudas para a realización de actuacións de eficiencia enerxética en explotacións  agropecuarias

Activa

RESUMEN ELABORADO POR Puede consultar/descargar este resumen de la Resolución y la Resolución completa en español el enlace “Web” RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2021 pola que se aproba a convocatoria do  procedemento de concesión de axudas correspondentes ao

Ver detalles

— Indemnizacións en materia de sanidade vexetal

Activa

  RESUMEN ELABORADO POR Puede consultar/descargar este resumen de la Resolución y la Resolución completa en español el enlace “Web” ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a  concesión de indemnizacións en

Ver detalles

— Axudas á dixitalización Industria 4.0

Activa

  RESUMEN ELABORADO POR Puede consultar/descargar este resumen de la Resolución y la Resolución completa en español el enlace “Web” RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do  Consello de Dirección que aproba

Ver detalles

— Subvencións: enerxías renovables. Ata 15/02/2021.

Activa
Del 15/02/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0474-281220-0003_gl.html

— Subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Ver detalles Documentación

— Axudas pago préstamos adianto PAC 2020.

Activa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200612/AnuncioG0426-100620-0002_gl.html

— Axudas para o pagamento da comisión inicial de apertura destinadas aos beneficiarios dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020 (código de procedemento MR242A). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Préstamos directos ao financiamento empresarial. Ata 30/11/2021

Activa
a 30/11/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioO92-030120-0001_gl.html

— Bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas maquinaria. Ata 21/10/2021

Derogada / Fóra de prazo
a 21/10/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioG0426-080921-0001_gl.html

— Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR351A).

Ver detalles Documentación

— Axudas emprendemento feminino. Ata 14/08/2021.

Derogada / Fóra de prazo
a 14/08/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210714/AnuncioG0599-290621-0001_gl.html

  RESUMO ELABORADO POR Pode consultar/descargar este resumo da Resolución e a Resolución completa na ligazón “Web” RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa

Ver detalles Documentación

— Axudas emprego Programas I e II: nova peme e base tecnolóxica. Ata 20/08/2021.

Derogada / Fóra de prazo
a 20/08/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210720/AnuncioG0599-060721-0001_gl.html

— Fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación (código de procedemento TR807I), e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación