Buscador de Axudas
De a

— Axudas pago préstamos adianto PAC 2020.

Activa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200612/AnuncioG0426-100620-0002_gl.html

— Axudas para o pagamento da comisión inicial de apertura destinadas aos beneficiarios dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020 (código de procedemento MR242A). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Préstamos directos ao financiamento empresarial. Ata 30/11/2021

Activa
a 30/11/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioO92-030120-0001_gl.html

— Bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria. Ata 31/12/2020

Activa
Del 12/09/2019 a 31/12/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190822/AnuncioG0474-080819-0001_gl.html

— Axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresas do sector industrial (Programa de actaucións de eficiencia enerxética en industria). INEGA.

Ver detalles Documentación

— Axudas: indemnizacións sanidade vexetal. Ata 10/10/20

Derogada / Fóra de prazo
a 10/10/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioG0426-010720-0003_gl.html

— Concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2020. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas Emega: emprendemento feminino. Ata 06/08/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 06/08/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0244-230620-0001_gl.html

— Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Ver detalles Documentación

— Axudas Cheque Autónomo Seguimos Adiante. Ata 06/08/2020.

Derogada / Fóra de prazo
a 06/08/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0424-260620-0003_gl.html

— Programa Cheque autónomo seguimos adiante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axudas a dixitalización Industria 4.0. Ata 07/08/2020.

Derogada / Fóra de prazo
a 07/08/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200707/AnuncioO92-240620-0001_gl.html

— Obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axuda reactivación comercio retallista – Ata 31/07/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 31/07/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioO92-110620-0004_gl.html

— Axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas Plan Renove – Parque de maquinaria. Ata 15/09/2020.

Derogada / Fóra de prazo
a 15/09/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-B-2020-16734.pdf

— Extracto da Orden, de 8 de xuño, pola que se convocan as axudas correspondentes ao Plan de renovación do Parque Nacional de Maquinaria Agraria (Plan Renove) para o exercicio 2020. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Ver detalles

— Axudas FEDER a dixitalización fronte COVID-19. Ata 30/09/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 30/09/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200618/AnuncioO92-110620-0006_gl.html

— Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG300E). IGAPE.

Ver detalles Documentación