Buscador de Axudas
De a

— Subvencións: enerxías renovables. Dende 15/02/2021.

Activa
Del 15/02/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0474-281220-0003_gl.html

— Subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Ver detalles Documentación

— Cheque Brexit. Ata 17/05/2021

Activa
a 17/05/2021

— Axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido (Cheque Brexit), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axuda: elaborar e comerciar produtos vitivinícolas. Ata 29/01/2021

Activa
a 29/01/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210112/AnuncioG0426-231220-0003_gl.html

— Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2021. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axuda: danos por xabaril. Ata 11/02/2021

Activa
a 11/02/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0532-181220-0001_gl.html

— Axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2021. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda.

Ver detalles Documentación

— Axudas: danos por lobo. Ata 11/02/2021

Activa
a 11/02/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0532-161220-0005_gl.html

— Axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2021. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Ver detalles Documentación

— Axuda: Novos Emprendedores. Ata 22/02/2021

Activa
a 22/02/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210108/AnuncioO92-171220-0001_gl.html

— Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para 2021 en réxime de concorrencia competitiva (Galicia emprende). IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas pago préstamos adianto PAC 2020.

Activa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200612/AnuncioG0426-100620-0002_gl.html

— Axudas para o pagamento da comisión inicial de apertura destinadas aos beneficiarios dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020 (código de procedemento MR242A). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Préstamos directos ao financiamento empresarial. Ata 30/11/2021

Activa
a 30/11/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioO92-030120-0001_gl.html

— Bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Préstamos campaña 2020 adegas. Ata 21/12/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 21/12/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioG0426-181120-0006_gl.html

— Procedemento para o recoñecemento a adegas do dereito a préstamos de campaña no ano 2020 garantidos polo Instrumento financeiro de xestión centralizada Feader 2014- 2020, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) (código de procedemento MR364A). Consellería do Medio Rural

Ver detalles Documentación

— Bases de préstamos Instrumento Financeiro PEMES – FEDER Galicia. Ata 30/12/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 30/12/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioO92-131120-0001_gl.html

— Acordo do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG534C).

Ver detalles Documentación