Buscador de Axudas
De a

— Axudas: fomento do emprendemento. Ata 30/09/2021.

Activa
a 30/09/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210208/AnuncioG0599-210121-0001_gl.html

— En réxime de concorrencia non competitiva: subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía social)

Ver detalles Documentación

— Premios á cooperación. Ata 30/04/2021.

Activa
a 30/04/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210201/AnuncioG0599-120121-0004_gl.html

— Bases reguladoras dos premios á cooperación, e se procede á súa convocatorias para o ano 2021. Consellería de Emprego e Igualdade.

Ver detalles Documentación

—Axudas internacionalización dixital. Ata 30/06/2021.

Activa
a 30/06/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioO92-070121-0003_gl.html

— Axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2021), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Subvencións: enerxías renovables. Ata 15/02/2021.

Activa
Del 15/02/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210114/AnuncioG0474-281220-0003_gl.html

— Subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Ver detalles Documentación

— Cheque Brexit. Ata 17/05/2021

Activa
a 17/05/2021

— Axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido (Cheque Brexit), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas pago préstamos adianto PAC 2020.

Activa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200612/AnuncioG0426-100620-0002_gl.html

— Axudas para o pagamento da comisión inicial de apertura destinadas aos beneficiarios dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020 (código de procedemento MR242A). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Préstamos directos ao financiamento empresarial. Ata 30/11/2021

Activa
a 30/11/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioO92-030120-0001_gl.html

— Bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Nova participación agricultores réxime calidade. Ata 18/03/2021.

Derogada / Fóra de prazo
a 18/03/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210305/AnuncioG0528-220221-0001_gl.html

— Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Ver detalles

— Premios AGADER ao desenvolvemento rural. Hasta 11/03/2021

Derogada / Fóra de prazo
a 11/03/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210211/AnuncioO90-270121-0001_gl.html

— Bases reguladoras dos premios Agader a iniciativas de desenvovlemento rural e convocatoria, mediante tramitación anticipada de gasto, da decimosegunda edición.

Ver detalles Documentación

— Axudas produtores: promoción mercado interior. Ata 25/03/2021.

Derogada / Fóra de prazo
a 25/03/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210125/AnuncioG0528-040121-0001_gl.html

— Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior.

Ver detalles Documentación