ACTIVIDADES

Xaneiro 2022

REVISTA AGACA

  • Cooperación Galega Nº 156 — Decembro 2021

    — Editorial: E, a maiores, o gran reto ambiental
    — A fondo: A gandería en apuros
    — Caderno Técnico: Sostibilidade, mitigación e adaptación das prácticas agrícolas ao cambio climático

    Ver Online Ver Todas Hemeroteca

PERFIL DO CONTRATANTE

AGACA

AGACA PERFIL DO CONTRATANTE

INSTRUCIÓNS INTERNAS DE CONTRATACIÓN DA ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (AGACA), REGULADORAS DOS PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN DOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVIZOS E SUBMINISTRACIÓS PARA OS PROGRAMAS ENMARCADOS NO OBXECTIVO DE “COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA” TRANSNACIONAIS E INTERREGIONAIS. PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020
Documentación:
Consultar / descargar Instrucións en formato PDF (4,75Mb)


CEPES – PROXECTO: FORMACIÓN PARA A CONSOLIDACIÓN AS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN GALICIA

CONVOCATORIA 2021 – PROGRAMA DE APOIO Á FUNCIÓN XERENCIAL NAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:

Persoas interesadas en participar na formación:
Documento 1: CONVOCATORIA PARTICIPANTES (fomato PDF)

Cooperativas interesadas en recibir alumnado de prácticas:
Documento 1: CONVOCATORIA COOPERATIVAS + 1º FORMULARIO de SOLICITUDE (formato PDF)

Documento 2: 2º FORMULARIO de SOLICITUDE para COOPERATIVAS (formato OpenDocument)


PROYECTO AGROSMARTglobal

CONTRATACION SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS AGREGADORES NO MERCADO AMERICANO (EUA) E CHINÉS DO PROXECTO AGROSMARTglobal (SOE3/P2/E0897) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Multicriterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF, español)

Documento 3: ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO (formato PDF, español)

CONTRACT: TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE FOR THE DEVELOPMENT OF AGGREGATING PROJECTS IN THE AMERICAN (USA) AND CHINESE MARKETS OF THE AGROSMARTglobal PROJECT (SOE3/P2/E0897) APPROVED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTERREG V-B SOUTHWEST EUROPE COOPERATION PROGRAM (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Contract Procedure: Open
Award Criteria: Multi-criteria

Documents:

Document 1: SPECIFICATIONS PAPER: ENGAGEMENT PROCESS (format: PDF, English)

Document 2: CONTRACT NOTICE (format: PDF, English)

Document 3: HIRING ANNOUNCEMENT (format: PDF, English)


PROXECTO AGROSMARTglobal

CONTRATACIÓN SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO E DINAMIZACIÓN DO PORTAL WEB COLABORATIVO E PLATAFORMA VIRTUAL PARA A INTERCOOPERACIÓN DAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DO ESPAZO SUDOE DO PROXECTO AGROSMARTglobal (SOE3/P2/E0897) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Multicriterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Anuncio de adxudicación de contrato:
Ver (formato PDF)

PROYECTO AGROSMARTglobal

CONTRATACIÓN SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN TÉNCNICA E FINANCEIRA, E A AVALIACIÓN EXTERNA DO PROXECTO AGROSMARTglobal (SOE3/P2/E0897) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Multicriterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Anuncio de adxudicación de contrato:
Ver (formato PDF, en español)

PROXECTO AGROSMARTglobal

SERVIZO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CONTROLADOR DE PRIMEIRO NIVEL DO PROXECTO AGROSMARTglobal (SOE3/P2/E0897) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF, en español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF, en español)

Anuncio de adxudicación de contrato:
Ver (formato PDF, en español)

LACES

PROXECTO LACES

SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN DE ESPAZOS EFÉMEROS DE EMPRENDEMENTO (POP UP), DO PROXECTO LACES (0129_LACES_1_E) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP), FINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Oferta máis económica

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF, en español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF, en español)

Anuncio Adxudicación Contrato: 
Ver (formato PDF)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO E COORDINACIÓN DO PLAN COMÚN DE SUSTENTABILIDADE E TRANSFERENCIA DO PROXECTO AGROSMARTcoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (formato PDF)

LACES

PROXECTO LACES

BOLSAS XERENCIAIS DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 2018 NO PROXECTO LACES (0129_LACES_1_E) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP), FINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: CONVOCATORIA BOLSAS LACES 2018 para entidades de economía social (formato PDF)

Documento 2: CONVOCATORIA BOLSAS LACES 2018 para persoas desempregadas (formato PDF)

Acta Adxudicación Bolsas:
Documento 1: Acta selección cooperativas (fomato PDF)

Documento 2: Acta selección bolseiros (fomato PDF)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO E ACTUALIZACIÓN DE CONTIDOS PARA O MAPA DE FINANCIAMENTO DO PROXECTO AGROSMARTcoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF)

AGROSMARTcoop

PROXECTO LACES

CONTRATACIÓN SERVIZO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CONTROLADOR DE PRIMEIRO NIVEL DO PROXECTO LACES (0129_LACES_1_E) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP), FINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Oferta máis económica

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF – idioma español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF – idioma español)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF – idioma español)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO E DINAMIZACIÓN DA PLATAFORMA VIRTUAL DE INTERCOOPERACIÓN PARA AS COOPERATIVAS DO ESPAZO SUDOE – PORTAL COLABORATIVO E FERRAMENTAS ASOCIADAS AO PROXECTO AGROSMARTcoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF – idioma español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF – idioma español)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN FINANCEIRA E AVALIACIÓN EXTERNA DO PROXECTO AGROSMARTcoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF – idioma español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF – idioma español)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF – idioma español)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE AUDITORIA EXTERNA PARA CONTROLADOR DE PRIMEIRO NIVEL DO PROXECTO AGROSMARTCoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Oferta máis económica

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF – idioma español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF – idioma español)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF)