PERFIL DO CONTRATANTE

AGACA

AGACA PERFIL DO CONTRATANTE

INSTRUCIÓNS INTERNAS DE CONTRATACIÓN DA ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS (AGACA), REGULADORAS DOS PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN DOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVIZOS E SUBMINISTRACIÓS PARA OS PROGRAMAS ENMARCADOS NO OBXECTIVO DE “COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA” TRANSNACIONAIS E INTERREGIONAIS. PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020
Documentación:
Consultar / descargar Instrucións en formato PDF (4,75Mb)

PROYECTO AGROSMARTglobal

CONTRATACION SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS AGREGADORES NO MERCADO AMERICANO (EUA) E CHINÉS DO PROXECTO AGROSMARTglobal (SOE3/P2/E0897) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Multicriterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF, español)

Documento 3: ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO (formato PDF, español)

CONTRACT: TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE FOR THE DEVELOPMENT OF AGGREGATING PROJECTS IN THE AMERICAN (USA) AND CHINESE MARKETS OF THE AGROSMARTglobal PROJECT (SOE3/P2/E0897) APPROVED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTERREG V-B SOUTHWEST EUROPE COOPERATION PROGRAM (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Contract Procedure: Open
Award Criteria: Multi-criteria

Documents:

Document 1: SPECIFICATIONS PAPER: ENGAGEMENT PROCESS (format: PDF, English)

Document 2: CONTRACT NOTICE (format: PDF, English)

Document 3: HIRING ANNOUNCEMENT (format: PDF, English)


PROXECTO AGROSMARTglobal

CONTRATACIÓN SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO E DINAMIZACIÓN DO PORTAL WEB COLABORATIVO E PLATAFORMA VIRTUAL PARA A INTERCOOPERACIÓN DAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DO ESPAZO SUDOE DO PROXECTO AGROSMARTglobal (SOE3/P2/E0897) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Multicriterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Anuncio de adxudicación de contrato:
Ver (formato PDF)

PROYECTO AGROSMARTglobal

CONTRATACIÓN SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN TÉNCNICA E FINANCEIRA, E A AVALIACIÓN EXTERNA DO PROXECTO AGROSMARTglobal (SOE3/P2/E0897) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Multicriterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Anuncio de adxudicación de contrato:
Ver (formato PDF, en español)

PROXECTO AGROSMARTglobal

SERVIZO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CONTROLADOR DE PRIMEIRO NIVEL DO PROXECTO AGROSMARTglobal (SOE3/P2/E0897) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF, en español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF, en español)

Anuncio de adxudicación de contrato:
Ver (formato PDF, en español)

LACES

PROXECTO LACES

SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN DE ESPAZOS EFÉMEROS DE EMPRENDEMENTO (POP UP), DO PROXECTO LACES (0129_LACES_1_E) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP), FINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Oferta máis económica

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF, en español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF, en español)

Anuncio Adxudicación Contrato: 
Ver (formato PDF)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO E COORDINACIÓN DO PLAN COMÚN DE SUSTENTABILIDADE E TRANSFERENCIA DO PROXECTO AGROSMARTcoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (formato PDF)

LACES

PROXECTO LACES

BOLSAS XERENCIAIS DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 2018 NO PROXECTO LACES (0129_LACES_1_E) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP), FINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: CONVOCATORIA BOLSAS LACES 2018 para entidades de economía social (formato PDF)

Documento 2: CONVOCATORIA BOLSAS LACES 2018 para persoas desempregadas (formato PDF)

Acta Adxudicación Bolsas:
Documento 1: Acta selección cooperativas (fomato PDF)

Documento 2: Acta selección bolseiros (fomato PDF)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO E ACTUALIZACIÓN DE CONTIDOS PARA O MAPA DE FINANCIAMENTO DO PROXECTO AGROSMARTcoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF)

AGROSMARTcoop

PROXECTO LACES

CONTRATACIÓN SERVIZO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA CONTROLADOR DE PRIMEIRO NIVEL DO PROXECTO LACES (0129_LACES_1_E) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP), FINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Oferta máis económica

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF – idioma español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF – idioma español)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF – idioma español)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO E DINAMIZACIÓN DA PLATAFORMA VIRTUAL DE INTERCOOPERACIÓN PARA AS COOPERATIVAS DO ESPAZO SUDOE – PORTAL COLABORATIVO E FERRAMENTAS ASOCIADAS AO PROXECTO AGROSMARTcoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF – idioma español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF – idioma español)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN FINANCEIRA E AVALIACIÓN EXTERNA DO PROXECTO AGROSMARTcoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL (Interreg SUDOE 2014-2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Pluralidade de criterios

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF – idioma español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF – idioma español)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF – idioma español)

AGROSMARTcoop

PROXECTO AGROSMARTcoop

SERVIZO DE AUDITORIA EXTERNA PARA CONTROLADOR DE PRIMEIRO NIVEL DO PROXECTO AGROSMARTCoop (SOE1/P2/E0242) APROBADO NO MARCO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (Interreg SUDOE 2014 – 2020)

Procedemento de Adxudicación: Aberto
Criterios de Adxudicación: Oferta máis económica

Documentación:
Documento 1: PREGO DE CONDICIÓNS PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN (fomato PDF – idioma español)

Documento 2: ANUNCIO DE CONTRATACIÓN (formato PDF – idioma español)

Anuncio Adxudicación Contrato:
Ver (fomato PDF)

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *