Organigrama

Presidencia

D.ª Carmen Rodríguez Rodríguez
Cooperativa CLUN

Vicepresidencia

D. José Manuel López Tellado
Cooperativa AIRA

Secretaría

D. José Luis Rey Rodríguez
Cooperativa COREN

Tesouraría

D. Javier Iglesias Sendín
Cooperativa VIÑA COSTEIRA

Vogal

D. Xoán Allegue López
Martín Códax

Vogal

D. Rafael Tejeda Vázquez
Proterga

Vogal

D. Alberto Amil Chaves
Horsal

XUNTAS SECTORIAIS 

 • XUNTA SECTORIAL DE ABASTECEMENTOS E SERVIZOS
  Representante D. José M. López Tellado (Aira)
  Suplente D. Juan Novo Novo (El Plantel de Betanzos)
 • XUNTA SECTORIAL DE CARNE DE VACÚN, OVINO, CAPRINO E OUTRAS CARNES
  Representante D. Rafael Tejeda Vázquez (Proterga)
  Suplente D.ª Susana Trastoy Polo (Almoga)
 • XUNTA SECTORIAL DE GANDERÍA INTENSIVA: AVICULTURA, PORCINO E COELLOS
  Representante D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)
  Suplente D. Natalio García Corral (Cogal)
 • XUNTA SECTORIAL DE FROITAS E HORTALIZAS
  Representante D. Alberto Amil Chaves (Horsal)
  Suplente D. José Rodríguez Cornes (Erica Mel)
 • XUNTA SECTORIAL DE LEITE-DERIVADOS LÁCTEOS
  Representante D.ª Carmen Rodríguez Rodríguez (Clun)
  Suplente D. José Antonio Presedo Miranda (Campo Capela)
 • XUNTA SECTORIAL DE VITIVINICULTURA-INTERIOR
  Representante D. Javier Iglesias Sendín (Viña Costeira)
  Suplente D. Manuel Fernández Pérez (Jesús Nazareno)
 • XUNTA SECTORIAL DE VITIVINICULTURA-COSTA
  Representante D. Xoán Allegue López (Martín Códax)
  Suplente D.ª Dolores Calvo Méndez (Condes Albarei)