ACTIVIDADES

junio 2021

REVISTA AGACA

 • Cooperación Galega Nº 153 Maio 2021

  — Editorial: Manifestación de interese
  — A Fondo: Está Galicia promovendo efectivamente a integración das cooperativas galegas?
  — Caderno Técnico: – O uso do bagazo de cervexa nas explotacións leiteiras / – Recuperar trigo autóctono para a IXP Pan Galego

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca

ORGANIGRAMA

CONSEJO RECTOR

 • PRESIDENTE

D. José Severino Montes Pérez
Cooperativa FEIRACO


VICEPRESIDENTE

D. José Manuel López Tellado
Cooperativa AGRIS .

SECRETARIO

D. Emilio Rodríguez Felipe
Cooperativa COREN

TESORERO

D. JAVIER IGLESIAS SENDÍN
Cooperativa VITIVINÍCOLA DEL RIBEIRO


VOCAL

Dña. Mª Dolores Calvo Méndez
Cooperativa CONDES DE ALBAREI

VOCAL

D. Rafael Tejeda Vázquez
Cooperativa PROTERGA

VOCAL

D. ALBERTO AMIL CHAVES
Cooperativa HORSAL

JUNTAS SECTORIALES – – información pendiente de actualización

 • JUNTA SECTORIAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
  Representante D. José Ramalleira Vázquez
  Suplente D. Ricardo Armando Morandeira García
 • JUNTA SECTORIAL DE CARNE DE VACUNO, OVINO, CAPRINO Y OTRAS CARNES
  Representante D. Rafael Tejeda Vázquez
  Suplente D. Manuel Castro Calvo
 • JUNTA SECTORIAL DE GANADERÍA INTENSIVA: AVICULTURA, PORCINO Y CONEJOS
  Representante D. Emilio Rodríguez Felipe
  Suplente D. Natalio García Carral
 • JUNTA SECTORIAL DE FLOR, APICULTURA Y HELICICULTURA
  Representante D. Manuel Carlos Gómez Díez
  Suplente D. Francisco Cal Ansende
 • JUNTA SECTORIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS
  Representante D. Alberto Amil Chaves
  Suplente D. José Benito Castro Allegue
 • JUNTA SECTORIAL DE LECHE-GANADERÍA
  Representante D. Albino López Rodríguez
  Suplente D. José Luís López Vázquez
 • JUNTA SECTORIAL DE VITIVINICULTURA-INTERIOR
  Representante D. Javier Iglesias Sendín
  Suplente D. Diego Diéguez Collarte
 • JUNTA SECTORIAL DE LECHE-DERIVADOS LÁCTEOS
  Representante D. José Severino Montes Pérez
  Suplente D. Pablo Costoya Varela
 • JUNTA SECTORIAL DE VITIVINICULTURA-COSTA
  Representante D. Ramón Barral Maquieira
  Suplente D. Francisco Javier Silva Vaamonde

INTERVENTORES DE CUENTAS

  Información pendiente de actualización.