ACTIVIDADES

mayo 2022

REVISTA AGACA

 • Cooperación Galega nº 157 – Marzo 2022

  — Editorial: Venda a perdas.
  — A fondo: Éxito do programa de Apoio á función xerencial entre cooperativas e estudantes en prácticas.
  — Caderno Técnico: Os consellos dos expertos ante as subas de enerxía e materias primas nos custos de produción das explotacións leiteiras.

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca

ORGANIGRAMA

CONSEJO RECTOR

 • PRESIDENTA

D.ª Carmen Rodríguez Rodríguez
Cooperativa CLUN


VICEPRESIDENTE

D. José Manuel López Tellado
Cooperativa AIRA

SECRETARIO

D. José Luis Rey Rodríguez
Cooperativa COREN

TESORERO

D. JAVIER IGLESIAS SENDÍN
Cooperativa VITIVINÍCOLA DEL RIBEIRO


VOCAL

D. Mª Xoán Allegue López
Cooperativa MARTÍN CÓDAX

VOCAL

D. Rafael Tejeda Vázquez
Cooperativa PROTERGA

VOCAL

D. ALBERTO AMIL CHAVES
Cooperativa HORSAL

JUNTAS SECTORIALES

 • JUNTA SECTORIAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
  Representante D. José Manuel López Tellado (Aira)
  Suplente D. Juan Novo Novo (El Plantel de Betanzos)
 • JUNTA SECTORIAL DE VACUNO DE CARNE, OVINO, CAPRINO Y OTRAS CARNES
  Representante D. Rafael Tejeda Vázquez (Proterga)
  Suplente D. Susana Trastoy Polo (Almoga)
 • JUNTA SECTORIAL DE GANADERÍA INTENSIVA: AVICULTURA, PORCINO Y CONEJOS
  Representante D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)
  Suplente D. Natalio García Carral (Cogal)
 • JUNTA SECTORIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS
  Representante D. Alberto Amil Chaves (Horsal)
  Suplente D. José Rodríguez Cornes (Erica Mel)
 • JUNTA SECTORIAL DE LECHE-DERIVADOS LÁCTEOS
  Representante D.ª Carmen Rodríguez Rodríguez (Clun)
  Suplente D. José Antonio Presedo Miranda (Campo Capela)
 • JUNTA SECTORIAL DE VIÑO-INTERIOR
  Representante D. Javier Iglesias Sendín (Viña Costeira)
  Suplente D. Manuel Fernández Pérez (Jesús Nazareno)
 • JUNTA SECTORIAL DE VIÑO-COSTA
  Representante D. Xoán López Allegue (Martín Códax)
  Suplente D. Dolores Calvo Méndez (Condes de Albarei)