Formación

A formación é esencial para o desempeño efectivo de calquera traballo. En AGACA contamos cun cadro docente cualificado nas áreas de coñecemento fundamentais para os traballadores especializados no sector agroalimentario.

O departamento de Formación acumula anos de experiencia na xestión, coordinación e impartición de actividades dirixidas ao desenvolvemento integral do medio rural a través da instrución teórica e práctica dos profesionais que o conforman, en particular das persoas asociadas a cooperativas.

Formación

  • 📋Ampla oferta formativa especializada
  • 📋Cursos presenciais, a distancia e teleformación
  • 📋Flexibilidade horaria, para adaptarse ás necesidades das cooperativas
  • 📋Iniciación á empresa cooperativa
  • 📋Xornadas sectoriais; PAC etc.
  • 📋Todos os niveis formativos
  • 📋Aplicación inmediata dos coñecementos adquiridos á actividade laboral
  • 📋Cursos técnicos homologados
  • 📋Actitude emprendedora, dinámica e optimista

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Os certificados de profesionalidade, regulados polo Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, son un instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais no ámbito da administración laboral.

Acreditan o conxunto de competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral identificable no sistema produtivo sen que iso constitúa regulación do exercicio profesional.

Teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. Son expedidos polo SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) e as Comunidades Autónomas.

Está previsto que en novembro de 2021 comezan as clases para obtención do Certificado de Profesionalidade en Actividades de Xestión Administrativa.

 

Máis información na ligazón seguinte:

+ información sobre certificados de profesionalidade

FITOSANITARIOS

wb_fitosanitarios

O Real Decreto 1311/2012 establece a obrigatoriedade de contar cun carné que acredite que se conta cos coñecementos necesarios para adquirir e traballar adecuadamente con produtos fitosanitarios.

AGACA imparte cursos de nivel básico e cursos cualificados, homologados pola Consellería do Medio Rural, para poder obter a acreditación de Aplicador /Manipulador de Produtos Fitosanitarios, con plans de estudos que inclúen todos os módulos, prácticos e teóricos necesarios.

Adaptámonos ás necesidades de cada cooperativa en canto a horario e lugar de impartición.