Formación

Teórica e práctica. Contamos cun cadro docente cualificado e anos de experiencia na xestión, coordinación e impartición formativa tanto a persoal traballador, como a cadros directivos ou de representación, persoas emprendedoras ou aspirantes.

Ampla oferta formativa especializada

Formación deseñada para a súa aplicación directa á actividade laboral

Cursos presenciais, a distancia e teleformación

Formación homologada

Xornadas sectoriais, Meetings…

Oportunidades de Negocio

Flexibilidade horaria

Todos os niveis formativos

CURSOS

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Estamos homologados para impartir certificados de profesionalidade

Os certificados de profesionalidade, regulados polo Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, son un instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais no ámbito da administración laboral.

Acreditan o conxunto de competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral identificable no sistema produtivo sn que iso constitúa regulación do exercicio profesional.

Teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. Son expedidos polo SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) e as Comunidades Autónomas.

Posuír un certificado de profesionalidade completa un currículo profesional; ao ser un documento oficial que pode ser valorado en calquera proceso de selección convocado polas Administracións Públicas ou a empresa privada. Para o traballador/a que non ten outra titulación pero si coñecementos e experiencia profesional, pode abrirlle a porta do mercado laboral..

Los certificados de profesionalidad constan de tres niveis de cualificación profesional, sendo 1 o máis básico e 3 o máis complexo.

AGACA impartirá, comezando en decembro de 2022, o curso para a obtención do certificado de profesionalidade (nivel 1) en Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos.

FITOSANITARIOS

wb_fitosanitarios

O Real Decreto 1311/2012 establece a obriga de contar cun carné que acredite que se conta cos coñecementos necesarios para adquirir e traballar axeitadamente con produtos fitosanitarios.

AGACA imparte cursos de nivel básico e cursos cualificados, homologados pola Consellería do Medio Rural, para poder obter a acreditación de Aplicador /Manipulador de Produtos Fitosanitarios, con plans de estudos que incluúen todos os módulos, prácticos e teóricos, necesarios.

Adaptámonos ás necesidades de cada cooperativa en canto a horario e lugar de impartición.

Formación a Consellos Reitores 2022

En virtude do Convenio entre Cooperativas Agro-alimentarias de España e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación arrinca o programa de actuacións 2022 en materia de formación para a profesionalización, igualdade e relevo xeracional en consellos reitores de cooperativas agroalimentarias, con varios obxectivos que poden consultarse na seguinte ligazón:

Máis información

Uso da información xeográfica en cooperativas agroalimentarias en contorno ARCGIS HUB

En virtude da execución de accións de formación non regrada e adquisición de competencias en dixitalización dentro do paquete de dixitalización promovido polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Cooperativas Agro-alimentarias de España pon en marcha este programa de formación, a través de AGACA.

Vai dirixido aos servizos agronómicos das cooperativas agroalimentarias, así como a profesionais que traballen nas Federacións e Unións Territoriais (FUTs). A realizacion do curso permitirá o acceso posterior da cooperativa a unha licenza de acceso ao sistema SIGCEX e ao Caderno de Explotación.

Máis información

CULTIVA22: estadías formativas para persoas mozas en explotacións modelo

Cultiva22 é o Programa de Estadías Formativas de Xuventude Agricultora en Explotacións Modelo. Ofrece estadías gratuítas, de 5 a 14 días, en explotacións de España.

O período de solicitude de praza vai do 26 de xullo ao 16 de agosto.

Diríxese a persoas que se teñan instalado por primiera na actividade agraria como responsable de explotación en data igual ou posterior a 1 de xaneiro de 2017, tendo menos de 41 años na data de primeira instalación. As estadías deben realizarse fóra da Comunidade Autónoma de orixe da persoa participante.

Máis información

Está financiado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), no marco da Orde do 5 de abril pola que se modifican os anexos II e IV do Real Decreto 425/2021, do 15 de xuño, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a organizar o Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas en explotacións modelo e apróbase a súa convocatoria para o exercicio 2022.

loli-formacion

Loli Couso

“Profesionalizarse para ser eficiente e competitivo é doado aproveitando as oportunidades formativas”.

Tfno/Whatsapp: 609 070 135

Mail: loli@agaca.coop

SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA COOPERACIÓN GALEGA

Suscripción anual (5 números al año). Edición en papel 18€/año.

  Información sobre protección de datos

  Responsable del tratamiento: UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
  Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para la inscripción como suscriptor/a de la revista y las posteriores gestiones.
  Cesiones: No serán cedidos a terceros salvo obligación legal, pudiendo tener acceso a los mismos, de forma incidental, las persnas encargadas de mantener la web en funcionamiento o repartir las revistas.
  Plazo: Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para su tratamiento segundo las finalidades descritas, hasta la cancelación por parte de la persona titular de los datos o la pérdida de relevancia de su uso.
  Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo a RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) e incluyendo copia de documento acreditativo de su identidad, o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop
  Para más información consulte nuestra política de privacidad

  Sí autorizoNo autorizo