Formación sobre o paquete de dixitalización – contorno ARCGIS HUB

En virtude da execución de accións de formación non regrada e adquisición de competencias en dixitalización dentro do paquete de dixitalización promovido polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Cooperativas Agro-alimentarias de España —a través das súas Federacións e Unións Territoriais, FUTs; neste caso, AGACA— pon en marcha un programa de accións formativas e de transferencia de coñecmentos para a adquisición de competencias en materia de dixitalización.

Este programa de formación vai dirixido a los servizos agronómicos das cooperativas agroalimentarias, así como a profesionais que traballen nas Federacións e Unións Territoriais (FUTs) da maior parte do territorio nacional.

Os obxectivos de dito programa son:

 

 • Comprender a importancia dos datos xeográficos para o sector agrícola
 • Coñecer a información xeográfica dispoñible en caderno de explotación dixital.
 • Aprender a consultar e explotar a información do cuaderno de campo do SIEX, SIGCEX e outras plataformas (p.ex. Espacio SIAR, Living Atlas, AEMET, servizos web da administración etc.).
 • Entender e crear mapas
 • Presentar a información xeográfica para dar soporte á toma de decisións agronómicas
 • Aprender a manexar as ferramentas de análise para usuarios Creator en ArcGIS Online.
 • Aprender a realizar análises e seguimento do estado da vexetación e os cultivos (imaxes Sentinel xeoprocesadas).
 • Preparar os datos xeográficos necesarios para implementar fluxos de traballo de toma de datos en campo.
 • Utilizar aplicacións móbiles para capturar datos de pragas e enfermidades.
 • Crear enquisas personalizadas para a toma de datos.
 • Realizar un seguimento dos datos capturados mediante cadros de mando.

Tipoloxía das actuacións

Os profesionais obxecto desta formación serán traballadores e traballadoras dos servizos agronómicos das empresas cooperativas. Se procurará incidir de forma especial no colectivo de mulleres e persoas mozas.

Os cursos terán unha duración dunha semana en formato online síncrono con 5 sesións de 4 horas cada unha. As sesións especifícanse a continuación.

1.         Introdución aos Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados ao sector agrícola.

2.         Consulta de datos agrícolas en ArcGIS Hub

3.         Edición e análise da información agrícola

4.         Creación de mapas dixitais e Story Map

5.         Técnicas avanzadas e licenciamento

 

Por que lle interesa este curso á miña cooperativa?

A realizacion do curso permitirá o acceso posterior da cooperativa a unha licenza de acceso ao sistema SIGCEX e ao Caderno de Explotación.

 

Máis información:

Este servizo está cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 80% e 20% polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA); en total Cooperativas Agro-alimentarias de España recibirá unha cantidade total de ata 184.125 € en 2022-23.

Link FEADER: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development

Link MAPA: https://www.mapa.gob.es/es/

LINK UE: https://agriculture.ec.europa.eu/index_es

As cooperativas interesadas en realizar actividades formativas poden solicitar más información dirixíndose a AGACA: Berta Pérez – berta.agaca@gmail.com – 981 58 47 83

Data e hora:

Anunciarase cando sexa convocado.

Prazas limitadas.

Descargar cartel informativo

ESRI

SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA COOPERACIÓN GALEGA

Suscripción anual (5 números al año). Edición en papel 18€/año.

  Información sobre protección de datos

  Responsable del tratamiento: UNION DE COOPERATIVAS ASOCIACION GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
  Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para la inscripción como suscriptor/a de la revista y las posteriores gestiones.
  Cesiones: No serán cedidos a terceros salvo obligación legal, pudiendo tener acceso a los mismos, de forma incidental, las persnas encargadas de mantener la web en funcionamiento o repartir las revistas.
  Plazo: Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para su tratamiento segundo las finalidades descritas, hasta la cancelación por parte de la persona titular de los datos o la pérdida de relevancia de su uso.
  Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo a RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) e incluyendo copia de documento acreditativo de su identidad, o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop
  Para más información consulte nuestra política de privacidad

  Sí autorizoNo autorizo