POLÍTICA DE CALIDADE

Somos a organización representativa do cooperativismo agrario da Comunidade Autónoma de Galicia no senso máis amplo do termo, exercendo o papel de representación e defensa dos intereses das cooperativas e dos seus socios, e realizando actividades de prestación de servizos de formación, información e asesoramento que repercuten na mellora social e empresarial tanto das cooperativas como dos seus socios.

A presente política de calidade fundaméntase nos seguintes principios:

 • Somos un equipo de traballo tecnicamente cualificado, implicado e comprometido na calidade do traballo realizado, e atento ás novas oportunidades de mellora da organización.
 • Como prácticas habituais, traballamos en equipo e apoiámonos mutuamente para potenciar o mellor desenvolvemento das nosas tarefas e a atención ao cliente, e favorecer a complementariedade e a motivación.
 • A nosa integridade persoal é a expresión da honestidade, orde, respecto e entusiasmo.
 • Traballamos con unha clara vocación de servizo aos clientes e a orientación cara á súa satisfacción en tódolos servizos que prestamos dende AGACA, tendo en conta as novas demandas, as expectativas manifestadas polas cooperativas socias, así como os requisitos legais e técnicos.
 • A comunicación coas cooperativas é continua, eficiente e baseada na confianza e respecto mutuos, como claves para lograr a súa fidelización con AGACA.
 • A formación interna permítenos mellorar a nosa capacitación, innovar no desempeño do noso traballo, utilizar eficientemente os recursos e potenciar o noso desenvolvemento integral como persoas.
 • A mellora continua en tódalas actividades que realiza AGACA é un obxectivo permanente de tódolos integrantes da organización. Anualmente, fixamos uns obxectivos e indicadores que permiten medir a valoración dos servizos prestados e, en particular, da formación impartida.

En Santiago de Compostela, a 20 de maio de 2019.

Asdo.: Higinio Mougán Bouzón

Director – Xerente

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA COOPERACIÓN GALEGA

Suscripción anual (5 números al año). Edición en papel 18€/año.

  Información sobre protección de datos

  Responsable del tratamiento: UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
  Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para la inscripción como suscriptor/a de la revista y las posteriores gestiones.
  Cesiones: No serán cedidos a terceros salvo obligación legal, pudiendo tener acceso a los mismos, de forma incidental, las persnas encargadas de mantener la web en funcionamiento o repartir las revistas.
  Plazo: Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para su tratamiento segundo las finalidades descritas, hasta la cancelación por parte de la persona titular de los datos o la pérdida de relevancia de su uso.
  Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo a RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) e incluyendo copia de documento acreditativo de su identidad, o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop
  Para más información consulte nuestra política de privacidad

  Sí autorizoNo autorizo