CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Os certificados de profesionalidade, regulados polo Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, o Real Decreto 1675/2010, de 10 de decembro, e o Real Decreto 62/2022, de 25 de xaneiro, enmárcanse dentro do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional, polo que son recoñecidos polo Ministerio de Educación mediante a convalidación de módulos correspondentes aos títulos de Formación Profesional.

Acreditan o conxunto de competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral identificable no sistema produtivo.

Teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. Son expedidos polo SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) e as Comunidades Autónomas.

Posuír un certificado de profesionalidade completa un currículo profesional; ao ser un documento oficial que pode ser valorado en calquera proceso de selección convocado polas Administracións Públicas ou a empresa privada. Para o traballador/a que non ten outra titulación pero si coñecementos e experiencia profesional, pode abrirlle a porta do mercado laboral.

Os certificados de profesionalidade constan de tres niveis de cualificación profesional, sendo 1 o máis básico e 3 o máis complexo.

Podes chamar para informarte no teléfono 981 58 47 83.


Curso gratuíto para a obtención do CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (nivel 1) en OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS (2023 – 2024)

Duración total: 458 horas (inclúe 80 horas de prácticas en empresa).

Lugares e datas previstas de impartición:

 • LUGO: Do 2 de novembro de 2023 ao 12 de abril de 2024
  Do 29 de novembro ao 10 de maio, en horario de 10:00 a 14:00 h., de martes a venres.

> A formación impártese en modalidade presencial, na Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias – AGACA (Rúa Deputación, nº 19, Baixo, 27004 – Lugo).

 • MELIDEDo 9 de novembro de 2023 ao 26 de marzo de 2024 Do 30 de novembro de 2023 ao 18 de abril de 2024, en horario de 15:00 a 20:00 h., de luns a venres.

> Combina horas de formación presencial (do 09/11/2023 ao 04/12/2023, no Centro de Formación Clun – Rúa Codeseira, 38-40 – Melide) con horas de formación mediante Aula Virtual (do 05/12/2023 ao 26/03/2024).

Inscricións:

 • LUGO:

A inscrición no curso debe realizarse na Oficina de Emprego Lugo-Norte; as persoas inscritas nas Oficinas de Emprego de outras localidades poden solicitar a tramitación da matrícula no curso a través da súa Oficina de Emprego. Os/as candidatos/as serán notificados/as por correo postal certificado sobre a data e lugar onde terá lugar a proba de acceso ao curso.

Teléfono Oficina de Emprego Lugo-Norte: 982828641.

Pode solicitar máis información no 981584783 (AGACA).
PRAZO INSCRICIÓN: remata o 25 de outubro de 2023.

 • MELIDE:

Pode informarse ou inscribirse chamando ao 981584783 (AGACA).
PRAZO DE INSCRICIÓN: remata o 23 de outubro de 2023.

Ocupacións / postos de traballo relacionados:

 • Operadoras/es – gravadoras/es de datos en ordenador.
 • Auxiliar de oficina.
 • Auxiliar de arquivo.
 • Operador/a documental.
 • Auxiliar de dixitalización.

Axuda económica/bolsa

Módulos certificado:

MF0973_1: Gravación de datos (90 horas).

MF0974_3: Tratamento de datos, textos e documentación (150 horas).

UF0510 Procesadores de textos e presentacións de información básico (60 h.).

UF0511 Tratamento básico de datos e follas de cálculo (50 horas).

UF0512 Transmisión de información por medios convencionais e informáticos (40 horas).

MF0971_1: Reprodución e Arquivo (120 horas).

UF0513 Xestión Auxiliar de arquivo en soporte convencional ou informático (60 horas).

UF0514 Xestión Auxiliar de reprodución en soporte convencional ou informático (60 horas).

MP0110: Módulo de prácticas non laborais de Operacións de gravación e  tratamento de datos e documentos (80 horas).

FCOO03-2010 Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero (10 horas).

FCOXXX24 Formación para a Igualdade (8 horas).

 

Consulta/descarga FICHA INFORMATIVA MELIDE

Consulta/descarga FICHA INFORMATIVA LUGO


Curso gratuíto (PRESENCIAL + ONLINE) para a obtención do CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (nivel 2) en ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA (2023-2024)

Lugares de impartición:

 • Dende o 6 de novembro ao ao 21 de novembro de 2023* Durante parte do curso, as clases son presenciais no CENTRO DE FORMACIÓN CLUN – Codeseira 38 – 40, Melide (A Coruña).
 • Dende o 22 de decembro de 2023 ata o fin da formación* Durante parte do curso, as clases serán online, na modalidade de Aula Virtual presencial.

Datas previstas:

Do 6 de novembro de 2023 ao 2 de agosto de 2024
Do 27 de novembro de 2023 ao 21 de agosto de 2024, en horario de 09:00 a 14:00 h., de luns a venres.

Duración total:

898 horas (inclúe 80 horas de prácticas en empresa).

Inscrición:

O PRAZO REMATA O 23 DE OUTUBRO.

A inscrición no curso debe realizarse na Oficina de Emprego de Melide; as persoas inscritas nas Oficinas de Emprego doutras localidades poden solicitar a tramitación da matrícula no curso a través da súa Oficina de Emprego. Os/as candidatos/as serán notificados por correo postal certificado sobre a data e lugar onde terá lugar a proba de acceso ao curso. Teléfono Oficina de Empleo de Melide: 881866122

Ocupacións / postos de traballo relacionados:

 • Empregados/as administrativo de contabilidade en xeral.
 • Auxiliar administrativo de cobros e pagos.
 • Auxiliar administrativo de contabilidade.
 • Auxiliar administrativo de facturación.
 • Empregados/as administrativos/as comerciais en xeral.
 • Auxiliar administrativo comercial.
 • Auxiliar de apoio administrativo de compra e venda.
 • Empregados/as administrativo/as de persoal.
 • Auxiliar administrativo do departamento de Recursos Humanos.
 • Empregados/as administrativos en xeral.
 • Empregados/as administrativos/as con tarefas de atención ao público non clasificadas baixo outras epígrafes.
 • Auxiliar administrativo das distintas Administracións públicas.

Axuda económica/bolsa

Módulos

MF0976_2 Operacións Administrativas Comerciais (160 horas).

UF0349 • UF0349: Atención ao cliente no proceso comercial (40 horas).

 • UF0350: Xestión administrativa do proceso comercial (80 horas).
 • UF0351: Aplicacións informáticas da xestión comercial (40 horas).

MF0979_2: (Transversal) Xestión operativa de tesourería. (90 horas).

MF0980_2: (Transversal) Xestión auxiliar de persoal. (90 horas).

MF0981_2: Rexistros contables. (120 horas).

 • UF0515: Plan Xeral de Contabilidade. (90 horas).
 • UF0516: Aplicacións informáticas de contabilidade. (30 horas).

MF0973_1: (Transversal) Gravación de datos. (90 horas).

MF0978_2: (Transversal) Xestión de arquivos. (60 horas).

MF0233_2: (Transversal) Ofimática. (190 horas).

 • UF0319: Sistema operativo, busca da información: Internet/Intranet e correo electrónico. (30 horas).
 • UF0320: Aplicacións informáticas de tratamento de textos. (30 horas).
 • UF0321: Aplicacións informáticas de follas de cálculo. (50 horas).
 • UF0322: Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. (50 horas).
 • UF0323: Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. (30 horas).

MP0111: Módulo de prácticas profesionais non laborais de Actividades de Xestión administrativa. (80 horas).

FCOO03-2010 Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero (10 horas):

FCOXXX24-2011 Formación para a Igualdade (8 horas):

Consulta/descarga FICHA INFORMATIVA

 

O curso gratuíto para a obtención do CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (nivel 3) en DINAMIZACIÓN COMUNITARIA comezou, con 15 estudantes, o 20 de xaneiro de 2020. **O desenvolvemento deste curso foi reanudado no día 01/07/2020.

Data de inicio: 20/01/2020

Data prevista de finalización: 22/07/2020 Data de finalización prevista actualizada: 03/11/2020.
Horario previsto: de 09:00 a 14:00 horas (luns a venres)

Duración: 628 horas – inclúe 120 horas de prácticas profesionais non laborais

Lugar de celebración: Centro de Formación CLUN S. Coop. Galega – Rúa Codeseira, nº 38 -40, Melide (A C0ruña).

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ESTUDANTES:

Ocupacións / postos de traballo relacionados:

 • Animador/a comunitario/a en xeral
 • Animador/a sociocultural
 • Axente de desenvolvemento social
 • Axente de desenvolvemento local
 • Dinamizador/a comunitario/a
 • Asesor/a para o sector asociativo
 • Técnico/a comunitario/a
 • Xestor/a de asociacións

Contidos:

 • MF 1020_3: Axentes do proceso comunitario (90 horas).
 • MF 1021_3: Participación cidadá (90 horas).
 • MF 1022_3: Metodoloxía da dinamización comunitaria (90 horas).
 • MF 1023_3: Fomento e apoio asociativo (50 horas).
 • MF 1024_3: Técnicas e instrumentos de información e difusión na dinamización comunitaria (60 horas).
 • MF 1025_3: Xestión de conflitos entre axentes comunitarios (60 horas).
 • MF 1026_3 (Transversal): Impulso da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes (50 horas).
 • Módulo de prácticas profesionais non laborais de Dinamización Comunitaria (120 horas).
 • FCOO03-2010 Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero (10 horas).
 • FCOXXX05-2011 Formación para a igualdade (8 horas).

Consultar/descargar esta información en formato PDF

Consultar/descargar Dereitos e Deberes do alumnado (PDF)

Consultar/descargar a Planificación temporal dos módulos de Dinamización Comunitaria (PDF)

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *