CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Os certificados de profesionalidade, regulados polo Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, son un instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais no ámbito da administración laboral.

Acreditan o conxunto de competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral identificable no sistema produtivo sen que iso constitúa regulación do exercicio profesional.

Teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. Son expedidos polo SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) e as Comunidades Autónomas.

Posuír un certificado de profesionalidade completa un currículo profesional; ao ser un documento oficial que pode ser valorado en calquera proceso de selección convocado polas Administracións Públicas ou a empresa privada. Para o traballador/a que non ten outra titulación pero si coñecementos e experiencia profesional, pode abrirlle a porta do mercado laboral.

Os certificados de profesionalidade constan de tres niveis de cualificación profesional, sendo 1 o máis básico e 3 o máis complexo.


Curso gratuíto (PRESENCIAL + ONLINE) para a obtención do CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (nivel 1) en OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS (2022 – 2023)

Duración total: 458 horas (inclúe 80 horas de prácticas en empresa).

Lugares e datas previstas de impartición:

 • LUGO: 20 de decembro de 2022 a 10 de xullo a 2023, en horario de 10:00 – 14:00 h., de luns a xoves.

> Combina horas de formación presencial (na Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias – AGACA – Rúa Deputación, nº 19, Baixo, 27004 – LUGO) con horas de formación mediante Aula Virtual.

 • MELIDE: 19 de decembro de 2022 ao 2 de xuño de 2023, en horario de 10:00  14:00 h., de luns a venres.

> Combina horas de formación presencial (no Centro de Formación Clun – Rúa Codeseira, 38-40 – Melide) con horas de formación mediante Aula Virtual.

Inscricións:

 • LUGO:

A inscrición no curso debe realizarse na Oficina de Emprego Lugo-Norte; as persoas inscritas nas Oficinas de Emprego de outras localidades poden solicitar a tramitación da matrícula no curso a través da súa Oficina de Emprego. A proba de acceso ao curso será o 16 de decembro.

Teléfono Oficina de Emprego Lugo-Norte: 982828641.
Tamén podes chamarnos para informarte ao 611 020 719.
PRAZO INSCRICIÓN: ata o 16 de decembro.

 • MELIDE:

A inscrición no curso debe realizarse chamando ao 611 020 719 (AGACA).

PRAZO DE INSCRICIÓN: ata o 15 de decembro.

Ocupacións / postos de traballo relacionados:

 • Operadoras/es – gravadoras/es de datos en ordenador.
 • Auxiliar de oficina.
 • Auxiliar de arquivo.
 • Operador/a documental.
 • Auxiliar de dixitalización.

Axuda económica/bolsa

Módulos certificado:

MF0973_1: Gravación de datos (90 horas)

MF0974_3: Tratamento de datos, textos e documentación (150 horas)

UF0510 Procesadores de textos e presentacións de información básico (60 h.)

UF0511 Tratamento básico de datos e follas de cálculo (50 horas)

UF0512 Transmisión de información por medios convencionais e informáticos (40 horas)

MF0971_1: Reprodución e Arquivo (120 horas)

UF0513 Xestión Auxiliar de arquivo en soporte convencional ou informático (60 horas)

UF0514 Xestión Auxiliar de reprodución en soporte convencional ou informático (60 horas)

MP0110: Módulo de prácticas non laborais de Operacións de gravación e  tratamento de datos e documentos (80 horas)

FCOO03-2010 Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero (10 horas)

FCOXXX24 Formación para a Igualdade (8 horas)

 

Consulta/descarga FICHA INFORMATIVA MELIDE

Consulta/descarga FICHA INFORMATIVA LUGO

Curso gratuíto (PRESENCIAL + ONLINE) para a obtención do CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (nivel 2) en ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA (2021-2022)

Lugares de impartición:

 • Dende o 2 de novembro de 2021 ao ao 18 de xaneiro de 2022* as clases son en persoa no CENTRO DE FORMACIÓN CLUN – Codeseira 38 – 40, Melide (A Coruña).
 • Dende o 19 de xaneiro de 2022 ata o fin da formación* as clases serán online, na modalidade de Aula Virtual presencial.

Datas previstas*: Comeza o 2 novembro 2021 e remata o 27 xullo 2022 – Horario previsto: 09:00 a 14:00 horas (luns a venres).

Duración total: 898 horas (inclúe 80 horas de prácticas en empresa).

Inscrición: O PRAZO REMATA O 13 DE OUTUBRO.

A inscrición no curso debe realizarse na Oficina de Emprego de Melide; as persoas inscritas nas Oficinas de Emprego doutras localidades poden solicitar a tramitación da matrícula no curso a través da súa Oficina de Emprego. Os/as candidatos/as serán notificados por correo postal certificado sobre a data e lugar onde terá lugar a proba de acceso ao curso. Teléfono Oficina de Empleo de Melide: 881866122

Tamén podes chamarnos para informarte ao 981 58 47 83.

Ocupacións / postos de traballo relacionados:

 • Empregados/as administrativo de contabilidade en xeral
 • Auxiliar administrativo de cobros e pagos
 • Auxiliar administrativo de contabilidade
 • Auxiliar administrativo de facturación
 • Empregados/as administrativos comerciais en xeral
 • Auxiliar administrativo comercial
 • Auxiliar de apoio administrativo de compra e venda
 • Empregados/as administrativo de persoal
 • Auxiliar administrativo do departamento de Recursos Humanos
 • Empregados/as administrativos en xeral
 • Empregados administrativos de atención o público
 • Auxiliar administrativo Admon. pública

Axuda económica/bolsa

Consulta/descarga ficha informativa (PDF)


O curso gratuíto para a obtención do CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (nivel 3) en DINAMIZACIÓN COMUNITARIA comezou, con 15 estudantes, o 20 de xaneiro de 2020. **O desenvolvemento deste curso foi reanudado no día 01/07/2020.

Data de inicio: 20/01/2020

Data prevista de finalización: 22/07/2020 Data de finalización prevista actualizada: 03/11/2020.
Horario previsto: de 09:00 a 14:00 horas (luns a venres)

Duración: 628 horas – inclúe 120 horas de prácticas profesionais non laborais

Lugar de celebración: Centro de Formación CLUN S. Coop. Galega – Rúa Codeseira, nº 38 -40, Melide (A C0ruña).

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ESTUDANTES:

Ocupacións / postos de traballo relacionados:

 • Animador/a comunitario/a en xeral
 • Animador/a sociocultural
 • Axente de desenvolvemento social
 • Axente de desenvolvemento local
 • Dinamizador/a comunitario/a
 • Asesor/a para o sector asociativo
 • Técnico/a comunitario/a
 • Xestor/a de asociacións

Contidos:

 • MF 1020_3: Axentes do proceso comunitario (90 horas)
 • MF 1021_3: Participación cidadá (90 horas)
 • MF 1022_3: Metodoloxía da dinamización comunitaria (90 horas)
 • MF 1023_3: Fomento e apoio asociativo (50 horas)
 • MF 1024_3: Técnicas e instrumentos de información e difusión na dinamización comunitaria (60 horas)
 • MF 1025_3: Xestión de conflitos entre axentes comunitarios (60 horas)
 • MF 1026_3 (Transversal): Impulso da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes (50 horas)
 • Módulo de prácticas profesionais non laborais de Dinamización Comunitaria (120 horas)
 • FCOO03-2010 Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero (10 horas)
 • FCOXXX05-2011 Formación para a igualdade (8 horas)

Consultar/descargar esta información en formato PDF

Consultar/descargar Dereitos e Deberes do alumnado (PDF)

Consultar/descargar a Planificación temporal dos módulos de Dinamización Comunitaria (PDF)

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA COOPERACIÓN GALEGA

Suscripción anual (5 números al año). Edición en papel 18€/año.

  Información sobre protección de datos

  Responsable del tratamiento: UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
  Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para la inscripción como suscriptor/a de la revista y las posteriores gestiones.
  Cesiones: No serán cedidos a terceros salvo obligación legal, pudiendo tener acceso a los mismos, de forma incidental, las persnas encargadas de mantener la web en funcionamiento o repartir las revistas.
  Plazo: Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para su tratamiento segundo las finalidades descritas, hasta la cancelación por parte de la persona titular de los datos o la pérdida de relevancia de su uso.
  Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo a RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) e incluyendo copia de documento acreditativo de su identidad, o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop
  Para más información consulte nuestra política de privacidad

  Sí autorizoNo autorizo