Iniciativas - Proxectos

AGACA permanece comprometida con diversas iniciativas de desenvolvemento continuo e a longo prazo. Dada a súa natureza multidisciplinar e transversal, atanguen a diversas áreas de especialización e competencia.

Todas estas iniciativas e proxectos emprendémolos coa vontade de que sirvan para o avance e a mellora non só das entidades que se sirvan deles senón tamén do medio rural en todas as súas facetas.

PROXECTOS INTERNACIONAIS

eLabHauSE.rur

Data: 2022 – en curso
Información: www.agaca.coop/gl/elabhause-rur

elabhause-UE-logos-wb

Obxectivos

O proxecto eLabHauSE.rur traballa para reforzar a resiliencia e aumentar a capacidade das administracións públicas locais, as pemes de economía social e a sociedade dos territorios rurais europeos para superar as dificultades e crises a través da Nova Bauhaus Europea.

Lévase a cabo con financiamento do programa COSME.

#LEADFARM 5.0

Data: 2022 – en curso
Información: www.agaca.coop/gl/leadfarm-5-0

Socios

 • ICOS, Sociedade Irlandesa de Organizacións Cooperativas (Irlanda).
 • AGACA, Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (España).
 • CONFAGRI, Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola (Portugal).
 • SNRSS, Asociación de Cooperativas Sociais (Polonia).
 • LLKC, Centro de Asesoramento e Formación Rural (Letonia).
 • Grifo Multimedia, sociedade experta en tecnología (Italia).
 • Changemaker AB, sociedade experta en innovación pedagóxica (Suecia).
 • MEDATLANTIA, S. Coop. Galega, consultoría experta en proxectos europeos (España).

Obxectivos

Os obxectivos de #LEADFARM 5.0 son: analizar as oportunidades de emprego emerxentes que ofrecen as innovacións dixitais para unha Sociedade 5.0, diagnosticar as habilidades e competencias futuras necesarias no sector cooperativo agroalimentario, desenvolver metodoloxías de aprendizaxe innovadoras e apoiar mecanismos de especialización intelixente dirixidos ás cooperativas e aos novos/as agricultores/as e gandeiros/as, promover a divulgación científica a través de novas formas de aprendizaxe accesibles que garantan a igualdade de oportunidades para os colectivos en risco de exclusión, fomentar a participación das mulleres nos novos empregos emerxentes detectados e promover a cultura e os valores cooperativos necesarios na Sociedade 5.0.

Lévase a cabo con financiamento do programa Erasmus+.

UPFARMING

Data: 2022 – 2024
Información: agaca.coop/gl/upfarming/

Obxectivos

UpFarming desenvolveu un curso, que levou a cabo en colaboración con Disafa e Universidade de Turín, para formar consultores/as capaces de acompañar a profesionais da agrogandería ao longo da senda da sustentabilidade. Os contidos pódense consultar na ligazón Información.

Outro obxectivo refírese á participación na identificación dunha metodoloxía útil para avaliar a sustentabilidade das empresas gandeiras.

O resultado esperado é dobre: os socios pretenden estruturar unha oferta formativa dirixida a alumnado recentemente graduado en ciencias agrícolas, persoas xa graduadas e traballadoras activas / con certa experiencia no sector, para darlles formación como consultores e consultoras capaces de acompañar ás explotacións en vías de sustentabilidade e fomentar a súa integración no mercado laboral, incluíndo unha parte da aplicación práctica das habilidades adquiridas, o que leva a formar a emprendedores agrícolas máis conscientes e capaces de comunicar a súa sustentabilidade lograda.

Realízase con financiamento do programa Erasmus+.

FIELDS

Data: 2020 – en curso
Información: www.erasmus-fields.eu

Socios

O proxecto está liderado pola Universidade de Turín (Italia) e, ademais de AGACA, conta en total con 30 entidades de 12 países.

Obxectivos

FIELDS busca desenvolver unha estratexia de competencias e coñecementos que integre as habilidades e as aptitudes dos/as agricultores/as coa agricultura cualificada e coa bioeconomía circular, plenamente incorporada na corrente da cadea mundial de subministraciónde alimentos, en consonancia cos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODSs) das Nacións Unidas.

Lévase a cabo con financiamento do programa Erasmus+.

AgriCoopValue

Data: 2020 – 2023
Información: https://agaca.coop/agricoopvalue/
https://agricoopvalue.eu/

erasmus_logo

Socios

 • AGACA.
 • GEAccounting (España).
 • ICOS – Irish Co-Operative Organisation Society (Irlanda).
 • LLKC – Latvian Rural Advisory and Training Centre (Letonia).
 • AGRRA Axencia de Desenvolvemento Rural do Condado de Zadar (Croacia).
 • Atlantis Engineering S.A. (Grecia).
 • CONFAGRI (Portugal).

Obxectivos

O proxecto AgriCoopValue busca crear un marco propicio para a aplicación dun sistema de contabilidade social unificado para as cooperativas agroalimentarias a nivel europeo, co fin de monetizar o seu valor social e determinar a súa capacidade de multiplicación no eido rural da Unión Europea.

Lévase a cabo con financiamento do programa Erasmus+.

AGROSMARTglobal

Data: 2019 – 2023
Información: https://agaca.coop/agrosmartglobal/
https://www.agrosmartglobal.eu/

logoagrosmartglobal

Socios

 • AGACA.
 • Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla – La Mancha, Unión de cooperativas.
 • Confederación de Cooperativas de Euskadi KONFECOOP.
 • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja
 • Association des Régions Européennes des Produits d’Origine — AREPO (Francia).
 • La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine (Francia).
 • Cámara de Comercio e Industria de Limoges y Haute-Vienne (Francia).
 • Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD (Portugal).
 • CONFAGRI (Portugal).

Obxectivos

AGROSMARTglobal busca facilitar a internacionalización intelixente cara a China e Estados Unidos de América. Para iso, procederá ao desenvolvemento de procesos, ferramentas e servizos avanzados de apoio que faciliten o posicionamento, a promoción e a expansión internacional intelixente mediante estratexias de marketing dixital que aposten pola cooperación interempresarial.

Lévase a cabo con financiamento do programa Interreg SUDOE 2014/2020.

GO-GRASS

Data: 2019 – 2024
Información: https://agaca.coop/go-grass/
https://www.go-grass.eu/

go-grass_logo

Socios

Ademais de AGACA, outras 21 entidades están involucradas no desenvolvemento de GO-GRASS, procedentes de Suecia, Romanía, Alemaña, Dinamarca, Países Baixos, Bélxica e Hungría.

Obxectivos

GO-GRASS desenvolverá un novo sistema agroalimentario circular e integral cuxa principal aplicación será en pasteiros e que se probará a pequena escala. Proporcionará modelos de negocio para empresarios e autoridades locais, con tecnoloxías innovadoras e procesos e ferramentas aplicables en 4 rexións europeas. Para iso, foron consideradas todas as circunstancias sociais, económicas e ambientais nas áreas rurais.

Lévase a cabo con financiamento do programa Horizonte 2020.

Entering GIG ECONOMY

Data: 2019 / 2022
Información: https://es.enteringthegigeconomy.eu/

erasmus_logo

Socios

 • AGACA.
 • Concello de Vedra.
 • Meath County Council (Irlanda).
 • WIN Consultants (Irlanda).
 • Friesland College (Países Bajos).
 • Learning Hub Friesland (Países Bajos).
 • Comune di Capannori (Italia).
 • Formetica (Italia).

Obxectivos

Entering GIG Economy facilita o desenvolvemento do coñecemento sobre a emerxente “Economía Gig” para compartir, debater e desenvolver métodos efectivos para abordar os seus riscos e oportunidades.

Desenvolverá e implementará: unha campaña de aprendizaxe específica dedicada á sensibilización das partes interesadas (stakeholders), un programa de formación profesional para persoas mozas e persoas máis afectadas polo mercado laboral da “Economía Gig” e alianzas e estratexias entre todos os stakeholders afectados.

Entre outros elementos, na actualidade ofrece:

 

Lévase a cabo con financiamento do programa Erasmus+.

ToTCOOP+iTECH

Data: 2019 / 2021
Información: http://totcoopitech.eu/?lang=es

totcoopi-TECH_logo
erasmus_logo

Socios

 • AGACA.
 • MedAtlantia (España).
 • Grifo Multimedia (Italia).
 • CHANGEMAKER AB (Suecia).
 • ICOS – Irish Co-Operative Organisation Society (Irlanda).
 • LLKC – Latvian Rural Advisory and Training Centre (Letonia).
 • SNRSS Association for Social Cooperatives in Poland (Polonia).

Obxectivos

Transformar a oferta actual de Formación Profesional Continua no sector cooperativo a nivel da UE nunha formación de excelencia, baseada no uso das tecnoloxías e nos novos modelos da era dixital, e fortalecer os coneñecementos e habilidades en temas de xestión e administración de empresas cooperativas para as persoas que integran o consello reitor das cooperativas agroalimentarias, mediante a súa participación directa no proceso formativo. Creouse material didáctico ao que se pode acceder tanto dende a web coma dende unha plataforma de formación gamificada (MyFarm, xa desaparecida) e unha App (MyCoop).

Desenvolveuse con financiamento do programa Erasmus+.

Socios

 • AGACA.
 • Universidade de Santiago de Compostela.
 • EspazoCoop, Unión de Cooperativas Galegas.
 • Aesgal, Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia.
 • Xunta de Galicia.
 • Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD (Portugal).
 • TecMinho (Portugal)
 • In.Cubo (Portugal).
 • Cámara Municipal de Santo Tirso (Portugal).

Obxectivos

O proxecto LACES ten como obxectivo contribuír á promoción e consolidación da economía social na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal para lograr un salto cuantitativo na súa capacidade de xerar e consolidar empregos.

Para lograr este obxectivo, LACES executou programas piloto para a competitividade e impulso das empresas de economía social na área transfronteiriza. Así mesmo, o proxecto LACES actuará como fonte de coñecemento e innovación para modernizar as estratexias de promoción e apoio a esta economía solidaria e colaborativa, favorecendo a consolidación e creación de empresas e o emprego de calidade na Eurorrexión.

Desenvolveuse con financiamento do programa Interreg POCTEP España-Portugal.

LeadFarm

Data: 2018 / 2019
Información: https://leadfarm.eu/?lang=es

erasmus_logo

Socios

 • AGACA
 • Changemaker AB (Suecia).
 • ICOS – Irish Co-Operative Organisation Society (Irlanda).
 • LLKC – Latvian Rural Advisory and Training Centre (Letonia).
 • Services Coop de France (Francia).

Obxectivos

O proxecto LeadFarm naceu para lograr un equilibrio xeracional e de xénero no sector agrícola cooperativo a través do fortalecemento das capacidades da mocidade agricultora. Os obxectivos específicos son: proporcionar formación innovadora á mocidade agricultora, promover a cultura e os valores cooperativos, fortalecer as habilidades empresariais e promover o equilibrio de xénero.

Desenvolveuse con financiamento do programa Erasmus+.

AGROSMARTcoop

Data: 2016 / 2018
Información: www.agrosmartglobal.eu/agrosmartcoop/

Socios

 • AGACA.
 • Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura – CICYTEX.
 • Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla – La Mancha, Unión de cooperativas.
 • Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi.
 • Association des Régions Européennes des Produits d’Origine — AREPO (Francia).
 • Coop de France Nouvelle Aquitaine (Francia).
 • Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD (Portugal).
 • União Cooperativa Polivalente da Região Norte, UniNorte (Portugal).

Obxectivos

O seu obxectivo principal é crear un espazo para a promoción, interconexión e interacción intelixente dotado de estruturas, ferramentas e servizos avanzados de apoio ás cooperativas agroalimentarias do espazo SUDOE.

Desenvolveuse con financiamento do programa Interreg SUDOE 2014/2020, dentro do Eixo Prioritario 2: Fomentar a competitividade e a internacionalización das PEMES do suroeste europeo.

EuroDairy

Data: 01-02-2016 / 31-01-2019
Información: https://eurodairy.eu/

Socios

 • EuroDairy abarca 14 países, dende Irlanda ata Polonia, e dende Suecia ata Italia, que cobren ao 40% dos produtores leiteiros, ao 45% das vacas e ao 60% da produción de leite europea.

Obxectivos

O obxectivo dea rede EuroDairy é mellorar a viabilidade e sostibilidade da produción láctea en Europa. Promove o desenvolvemento e a comunicación de accións innovadoras baseadas na práctica no sector lácteo. Céntrase en catro puntos clave: resiliencia socioeconómica, eficiencia en recursos, benestar animal e integración da produción láctea con obxectivos de biodiversidade.

Desenvolveuse con financiamento do programa Horizonte 2020.

SCOoPE

Data: 01-04-2016 / 31-03-2019
Información: https://scoope.eu/

horizon-2020-logo

Socios

 • AGACA.
 • Cooperativas Agro-alimentarias de España.
 • Confagri (Portugal).
 • Services de Coop de France (Francia).
 • Lantmännen (Suecia).
 • D.R.E.AM. Italia (Italia).
 • Gaia Epicheirein (Grecia).
 • L&k Danish Agriculture & Food Council (Dinamarca).
 • CIRCE – Centro de Investigaciones en Recursos y Consumos Energéticos (España).
 • ETSI Agrónomos UPM (España).
 • ENEA (Italia).

Obxectivos

Ten tres obxectivos principais: desenvolver un “Sistema de xestión enerxética colaborativo” en seis clústeres sectoriais formados por agroindustrias cooperativas de diferentes países, realizar auditorías enerxéticas para comparar eficiencia enerxéticae actividade de benchmarking entre diferentes sectores e países e obter aforros enerxéticos nas agroindustrias cooperativas.

Desenvolveuse con financiamento do programa Horizonte 2020.

RESFARM

Data: 01-03-2015 / 01-09-2017
Información: resfarmproject.eu/es/

resfarm-logo
horizon-2020-logo

Socios

 • AGACA.
 • Unións Agrarias.
 • Sindicato Labrego Galego.
 • Banco Sabadell.
 • Ela Ingeniería y Medio Ambiente.
 • Universidade da Coruña.
 • Instituto Energético de Galicia.
 • NREL National Renewable Energy Laboratory (Estados Unidos de América).
 • Agricoltura è Vita Associazione (Italia).
 • Paseges (Grecia).
 • Biomass Research (Países Baixos).

Obxectivos

O obxectivo do proxecto RESFARM é o desenvolvemento dos elementos necesarios para promover, operar e financiar sistemas de enerxía renovable en granxas da maneira máis eficiente. O reto es conseguir mobilizar aos sectores agrario e financeiro á escala necesaria para contribuír substancialmente ao desenvolvemento dun modelo enerxético no sur de Europa sustentable ambiental e socialmente.

Desenvolveuse con financiamento do programa Horizonte 2020.

ToTCOOP+i

Data: 01-09-2015 / 31-08-2017

totcoopi_logo

Socios

 • AGACA.
 • ARIS Italia.
 • CHANGEMAKER AB (Suecia).
 • ICOS – Irish Co-Operative Organisation Society (Irlanda).
 • LLKC – Latvian Rural Advisory and Training Centre (Letonia).
 • SNRSS Association for Social Cooperatives in Poland (Polonia).

Obxectivos

Os principais obxectivos de ToTCOOP+i foron, por unha banda, fortalecer a calidade da oferta de formación profesional para membros de cooperativas e, por outra banda, actualizar as capacidades pedagóxicas, metodolóxicas e procedimentais, así coma os coñecementos técnicos de formadores e formadoras das asociacións de cooperativas agroalimentarias e de organizacións que ofrecen servizos de capacitación e asesoramento ás cooperativas.

O proxecto recibiu financiamento a través do programa Erasmus+.

Sucellog

Fecha: 01-04-2014 / 31-03-2017
Información: https://www.sucellog.eu/

Socios

 • Cooperativas Agro-alimentarias de España.
 • AGACA.
 • SCDF – Services Coop de France (Francia).
 • UCFF_Union de la Coopération Forestière Française (Francia).
 • CDF Rhône-Alpes Auvergne (Francia).
 • WIP Renewable Energies GmbH & Co (Alemania).
 • RAGT Rouergue Auvergne Gévaudan et Tarnais Energie S.A. (Francia).
 • D.R.E.AM. Italia (Italia).
 • Lk Stmk – Styrian Chamber of Agriculture and Forestry (Austria).

Obxectivos

O obxectivo de SUCELLOG consiste en extender a participación do sector agrario na subministración sostible de biocombustibles sólidos en Europa. A acción de SUCELLOG centrouse nun concepto loxístico sen explotar: a implementación de centros loxísticos de biomasa na propia agroindustria como un complemento á súa actividade habitual evidenciando a gran sinerxía existente entre a agro-economía e a bioeconomía.

O proxecto financiouse a través da Comisión Europea baixo o Programa Europeo Intelligent Energy.

Tesla

Data: 01-04-2013 / 31-03-2016
Información: http://teslaproject.chil.me/teslaprojectinformation-esp

tesla-logo

Socios

 • Cooperativas Agro-alimentarias de España.
 • Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos.
 • Universidad Politécnica de Madrid.
 • AGACA.
 • La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine (Francia).
 • Centre Technique des Aliments pour Animaux (Francia).
 • Associazione Nazionale Cooperative Agroalimentari per lo Sviluppo Rurale (Italia).
 • Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Económico Sostenible (Italia).
 • Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL (Portugal).
 • Universidade de Évora (Portugal).

Obxectivos

TESLA pretende a redución dos custos enerxéticos nas cooperativas europeas do sector agroalimentario mediante a promoción de boas prácticas en eficiencia enerxética a través dunha alianza entre cooperativas españolas, francesas, portuguesas e italianas, universidades e centros tecnolóxicos.

Ademais de aforros concretos para as cooperativas auditadas, o proxecto tamén promoveu o acceso ao coñecemento adquirido en equipamento, técnicas e procedementos, o que supón un verdadeiro avance para as cooperativas europeas en comparación co anterior comportamento no consumo enerxético.

Desenvolveuse co financiamento do programa Horizonte 2020.

PROXECTOS NACIONAIS

Obxectivos

CEPES é a Confederación Empresarial Española de Economía Social, organización que representa ás empresas da economía social en España.

AGACA, no marco de CEPES, ten desenvolvido diferentes proxectos. Os máis recentes céntranse na incorporación de persoas mozas á actividade agrogandeira (sectores vacún leiteiro e hortícola), na consolidación das cooperativas, na mellora da competitividade das explotacións leiteiras e en apoiar o emprendemento e a economía social.

Socios

 • AGACA.
 • La Unió de Llauradors y Ramaders.
 • Fundación Global Nature.
 • Unión de Campesinos Castilla y León.
 • Utiel-Requena Denominación de Origen.
 • Instituto Tecnológico de Galicia.

Obxectivos

O obxectivo do grupo operativo Bioviti é promover a biodiversidade como ferramenta clave para enfrontar problemas agronómicos (cambio climático, perda de solo por erosión e escorrentía, dificultades para a polinización e pragas recorrentes) e diferenciar o produto no mercado a través de normas e estándares de calidade de aprovisionamento responsable.

Desenvolveuse con financiamento do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

PROXECTOS AUTONÓMICOS

iCOOPERA

Data: 2014 / 2016

Socios

 • AGACA.
 • Serviguide.

Obxectivos

Durante os 15 meses que durou o programa, 94 cooperativas participaron en iCOOPERA en diferentes modalidades. Por unha banda, iCOOPERA daba a oportunidade ás entidades participantes para, gratuitamente, crear ou redeseñar a súa imaxe corporativa. Por outra parte, ofrecía a posibilidade de incorporar ou redeseñar páxinas web e redes socais, como medios para contactar co público potencial para os seus produtos e servizos.

Adicionalmente, elaboráronse 44 estratexias de marketing en Internet e prestouse apoio ao desenvolvemento e implementación de aplicacións de xestión baseadas en software libre para sete cooperativas.

A iniciativa parte da Consellería de Traballo e Benestar e está cofinanciada polo Fondo Social Europeo, no marco do Programa Operativo FSE Galicia.

Rede Eusumo

Data: dende 2010
Información: http://www.eusumo.gal/

Obxectivos

No marco da Rede Eusumo, AGACA ten desenvolvido numerosos proxectos en diferentes áreas que van dende a promoción do cooperativismo entre estudantes de primaria e secundaria ata o apoderamento da muller cooperativista, a promoción de oportunidades de negocio ou a xestión cooperativa de Comunidades de Montes Veciñais.

Publicáronse tamén numerosos manuais e documentos:

 • Manual de disposición e marco normativo das coperativas agroalimentarias (2021): Ver/Descargar
 • Plan estratéxico do Cooperativismo Agroalimentario Galego 2020-2030: Ver/Descargar
 • Réxime económico nas cooperativas (2020): Ver/Descargar
 • Manual de Planificación Estratéxica (2019): Ver/Descargar
 • Comunicación Empresarial nas Cooperativas (2019): Ver/Descargar
 • A Economía social como motor do desenvolvemento económico e social no rural (2019): Ver/Descargar
 • Manual de Gobernanza Cooperativa (2018): Ver/Descargar
 • Habilidades directivas (2018): Ver/Descargar
 • Estudo “Protocolo de disolución e liquidación dunha cooperativa” (2018): Ver/Descargar
 • Estudo “Certificación de calidade como ferramenta de progreso e diferenciación no sector lácteo cooperativo” (2017): Ver/Descargar
 • Estudo sobre aforro e eficiencia enerxética nas cooperativas con bodega (2018): Ver/Descargar
 • Estudo sobre aforro e eficiencia enerxética nas cooperativas con fábrica de pensos (2017): Ver/Descargar

FEADER – Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural

Obxectivos

No marco de FEADER, AGACA desenvolveu numerosos proxectos en diferentes áreas que van dende a redución de antibióticos no sector porcino ata a eficiencia enerxética en diferentes explotacións.

Nas seguintes ligazóns é posible atopar información ou folletos explicativos de proxectos nos que intervén AGACA:

2016

 • Adhelix: cultivo intensivo de caracol de xardín – FEADER2016/12A: Ver/Descargar
 • Granxas de leite galegas en harmonía coa natureza e a biodiversidade agraria – FEADER2016/020B: Ver/Descargar
 • O Dourado Verde – FEADER2016/32B: Ver/Descargar
 • Viabilidade do aproveitamento integral dos bosques de castiñeiro da cooperativa – FEADER2016/023B: Ver/Descargar
 • Deseño de ferramentas para minimizar o impacto sobre o medio natural ds aplicacións de xurros de explotacións de porcino – FEADER 2016/55B: Ver/Descargar

2017

 • Impulso ao sector da castaña: dende o bosque ata a elaboración de produtos novidosos con castaña – FEADER2017/004A: Ver/Descargar
 • Estercosol: sistema de xestión enerxética sostible e recirculación de nutrientes para explotación – FEADER2017/021B: Ver/Descargar
 • Eurel: produción de leite respectuosa co medio, mediante a utilización de ferramentas de apoio e técnicas para un uso eficiente dos recursos da explotación leiteira – FEADER2017/014B: Ver/Descargar
 • Novos sistemas de manexo e implantación dun sistema de clasificación de canais de porco celta – FEADER2017/006B: Ver/Descargar
 • Morenas e verdes: Hamburguesas de produción ecolóxica: Ver/Descargar
 • Aproveitamento de metano nas granxas de vacún – FEADER2017/062B: Ver/Descargar

2018

 • Programa xenético para produción de leite A2A2 – FEADER2018/057B: Ver/Descargar
 • Cabras 4.0 – FEADER2018/044B: Ver/Descargar
 • Esterilizador de castañas por métodos non convencionais – FEADER2018/024B: Ver/Descargar
 • Extrapasto: estratexias para a competitividade ou a sustentabilidade dos pasteiros de Galicia – FEADER2018/025B: Ver/Descargar
 • Guisantex: mellora do sistema de produción integrada e estuo do uso comercial do chícharo de Xermade – FEADER2018/018B: Ver/Descargar
 • Mellora de cultivos hortícolas local e implantación de novos sistemas para aproveitamento de excedentes – FEADER2018/035B: Ver/Descargar
 • Pemegal: plan de mellora xenética e de manexo de pementos autóctonos de Galicia col fin de ofertar unha gama de pementos de calidade: Ver/Descargar
 • Redución da adición de antibióticos na dieta de animais de porcino en ciclo industrial – FEADER2018/001B: Ver/Descargar
 • Redución do impacto ambiental dos xurros nas granxas galegas – FEADER2018/019B: Ver/Descargar
 • Vacún cervexeiro – FEADER2018/050B: Ver/Descargar

2019

 • Implantación de producións máis sustentables e ecolóxicas – FEADER2019/024A: Máis información

2020

 • Sistema de axuda á decisión para a localización de novas explotacións agrarias – FEADER2020/020A: Máis información

2021

 • Posta en valor da Faba de Lourenzá: sanidade da semente, cultivo e comercialización – FEADER2021/066A: Máis información

2022

 • Plan de acción para a mellora da sostibilidade nas producións cárnicas galegas – FEADER2022/044B: Máis información

2023

 • Grupo Operativo del Olivar en Galicia. OLIGALICIA – FEADER 2023/050B: Máis información