FIELDS

Abordar as necesidades actuais e futuras de competencias para a sustentabilidade, a dixitalización e a bioeconomía na agricultura: Programa e Estratexia Europea de Competencias

 

COORDINACIÓN

Universidade de Turín (Italia)

DURACIÓN

O proxecto iniciouse en xaneiro de 2020 e terá unha duración total de 48 meses.

FIELDS PROJECT - Mapa socios

CONSORCIO

31 entidades socias en representación de 12 países europeos diferentes. Institucións de ensino superior e formación profesional, representantes do sector agrario e forestal e da industria agroalimentaria:

Alemaña (Universidade de  Hohenheim), Austria ( ISEKI, AP,  LVA,  FJ- BLT), Bélxica ( FDE,  LLL- P,  Plant  ETP,  EfVET,  Cepi), España (Cooperativas  Agro-alimentarias de España,  AGACA, Universidade de Castela-A Mancha,  FIAB,  FENACORE), Finlandia ( ProAgria), Francia ( ACTIA, AC3A, Ania), Grecia ( CERTH,  SEVT,  EFB, Gaia), Irlanda ( ICOS), Italia (Universidade de  Turín,  Confagricoltura, INFOR), Países Baixos (Universidade de  Wageningen,  AERES), Portugal ( CONFAGRI), Eslovenia (Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia).

FINANCIAMENTO

REFERENCIA: 612664- EPP-1-2019-1- IT- EPPKA2- SSA- B.

Proxecto financiado polo programa ERASMUS+, Acción clave n.º 2: Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas – Alianzas para competencias sectoriais

OBXECTIVOS

A agricultura europea enfróntase a moitos desafíos, a política de Alimentos 2030 destaca a vulnerabilidade da produción agrícola debido á globalización dos mercados, a crecente competencia, a volatilidade dos prezos e a incerteza económica xunto coa baixa produtividade incremental dos cultivos. Estas vulnerabilidades acentúanse pola crecente demanda de alimentos e pensos, mentres que as preocupacións ambientais e os cambios climáticos xeran máis incertezas. Pasar da agricultura tradicional á agricultura sostible é un proceso complexo que require un enfoque de sistema, que inclúe a remodelación do papel do agricultor: dun mero produtor de alimentos e produtos básicos, a un «administrador intelixente do capital natural».

Para abordar e reaccionar con éxito a estes factores, a agricultura e a silvicultura necesitan novos modelos de negocio e habilidades. A identificación das necesidades de habilidades existentes e emerxentes en  bioeconomía, sustentabilidade e para o uso da tecnoloxía dixital, é de suma importancia para desenvolver un enfoque estratéxico para manter o sector agrícola europeo competitivo e sostible a longo prazo. É necesaria unha estratexia clara de competencias sectoriais da UE para mellorar a xestión de riscos, deter a perda de competencias prácticas, mellorar a comprensión das novas tecnoloxías, desenvolver competencias empresariais e de liderado e lograr un enfoque máis coordinado do desenvolvemento de competencias. A  bioeconomía ao vincular os diversos actores da cadea de valor, ao facer uso do novo modelo de economía circular, permite abordar moitos dos desafíos aos que se enfronta a agricultura, pero falta unha estratexia de habilidades adecuada para permitir que os agricultores o aborden con éxito.

O enfoque  FIELDS, a partir das tendencias e habilidades actuais e futuras necesarias, conducirá a unha estratexia europea sostible para abordar as potenciais carencias de habilidades. Dado que os problemas e as oportunidades agrícolas difiren moito dun país a outro, crearase unha estratexia personalizada para 7 países membros do consorcio. Abordará accións específicas de cada país, perfís ocupacionais e material de formación para reflectir as necesidades do país, mantendo os estándares de calidade da UE ( ESCO,  EQAVET,  ECVET) para abordar a mobilidade dos estudantes en Europa.

A estratexia xeral definirase sobre a base dunha análise en profundidade de necesidades, pero tamén se poñerá en práctica directamente dentro do proxecto, a través da creación de guías e métodos, programas e contidos de formación implementados a través de formacións piloto nos países socios, involucrando a agricultores, gandeiros e  silvicultores. Para ter un maior impacto, crearanse guías nacionais que conteñan pasos e accións concretas para axudar a todas as partes interesadas a poñer en práctica a estratexia desenvolvida a nivel da UE.

Esta publicación reflicte unicamente as opinións do autor e a Comisión non se fai responsable do uso que poida facerse da información contida nela.

SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA COOPERACIÓN GALEGA

Suscripción anual (5 números al año). Edición en papel 18€/año.

  Información sobre protección de datos

  Responsable del tratamiento: UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
  Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para la inscripción como suscriptor/a de la revista y las posteriores gestiones.
  Cesiones: No serán cedidos a terceros salvo obligación legal, pudiendo tener acceso a los mismos, de forma incidental, las persnas encargadas de mantener la web en funcionamiento o repartir las revistas.
  Plazo: Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para su tratamiento segundo las finalidades descritas, hasta la cancelación por parte de la persona titular de los datos o la pérdida de relevancia de su uso.
  Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo a RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) e incluyendo copia de documento acreditativo de su identidad, o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop
  Para más información consulte nuestra política de privacidad

  Sí autorizoNo autorizo