UpFarming

Apoia pequenas empresas agrícolas e propón solucións relacionadas coa aplicación da sostibilidade

 

CONSORCIO

DURACIÓN

O proxecto comeza en xullo 2022 e termina en 2024.

CONTEXTO

Os socios de UpFarming están a experimentar agora, a través das explotacións gandeiras locais que representan, algunhas dificultades: por unha banda, as recentes alarmas sobre os riscos para a saúde de consumidores e consumidoras ou os efectos negativos sobre o medio ambiente derivadas de determinadas prácticas produtivas provocaron unha desconfianza por parte da opinión pública; por outro lado, aparecen novas demandas de produtos alimenticios de calidade e especialidades rexionais.

Quen máis pagan por esta condición son as pequenas empresas que, a miúdo e a diferenza das grandes e granxas intensivas, adoitan aplicar algún principio de sustentabilidade, aínda que sexa de forma inconsciente. Así pois, poderían aproveitar esta situación promovendo os seus produtos locais, pero necesitan ser guiadas.

Neste marco, UpFarming quere apoiar ás pequenas explotacións e ao proceso de crecemento das cadeas de subministración zootécnicas e suxerirlles solucións vinculadas á aplicación da sustentabilidade, actuando en dúas frontes: dunha banda, facendo que agricultores e agricultoras sexan máis conscientes diso e, doutra, dándolles apoio na comunicación co público (provedores, consumidores etc.) do que realmente fan en termos de sustentabilidade.

Para logralo, os socios de UpFarming desenvolveron un curso para formar consultores/as capaces de acompañar a profesionais do sector agrogandeiro polo camiño da sustentabilidade.

OBXECTIVOS

UpFarming desenvolveu un curso, que levou a cabo en colaboración con Disafa e Universidade de Turín, para formar consultores/as capaces de acompañar a profesionais dos sector agrogandeiro ao longo da senda da sustentabilidade.

Isto forma parte de dúas prioridades en materia de educación e formación profesional:

  1. Adaptar a educación e a formación profesionais ás necesidades do mercado de traballo, onde se necesita un perfil para axudar a agricultores e agricultoras a traballar nunha tendencia (a atención á sustentabilidade) para evitar un declive económico do sector. Ademais, a atención á sustentabilidade e á saúde do planeta están a crecer e, se aínda non hai certificacións obrigatorias, no futuro poderían ser introducidas por lei.
  2. Contribuír á innovación da educación e a formación profesional, xa que o curso de formación proposto é completamente novo e intercepta diferentes cuestións para que profesionais do sector agrogandeiro poidan comprender e ler as necesidades das empresas gandeiras, especialmente en termos de comunicación co público, baixo o enfoque da sustentabilidade e a análise das empresas.

Outro obxectivo refírese á participación na identificación dunha metodoloxía útil para avaliar a sustentabilidade das empresas gandeiras. Isto está vinculado á prioridade horizontal do medio ambiente e á loita contra o cambio climático: o vínculo entre a agricultura e o medio ambiente, especialmente en termos de sustentabilidade ambiental, é hoxe un tema moi debatido e contribúe a crear a opinión pública e as tendencias alimentarias. UpFarming pretende demostrar que a agricultura ambientalmente sostible é posible e xa é aplicada por pequenas explotacións agrícolas en toda Europa, co desexo de apoiar a transición a unha agricultura sostible onde aínda non se aplica.

O resultado esperado é dobre: os socios pretenden estruturar unha oferta formativa dirixida a alumnado recentemente graduado en ciencias agrícolas, persoas xa graduadas e traballadoras activas / con certa experiencia no sector, para darlles formación como consultores e consultoras capaces de acompañar ás explotacións en vías de sustentabilidade e fomentar a súa integración no mercado laboral, incluíndo unha parte da aplicación práctica das habilidades adquiridas, o que leva a formar a emprendedores agrícolas máis conscientes e capaces de comunicar a súa sustentabilidade lograda.

FINANCIAMENTO

Proxecto financiado polo programa ERASMUS+ – Acción KA210 – VET Project nº 2021-2-IT01-KA210-VET-000048980 OID E10271210 – CUP G19J21015470006.

+ información:

Web CIA Agricoltori delle Alpi: https://ciadellealpi.it/up-farming-updating-sustainability-application-communication-in-the-livestock-farming-sector/