Comercio e Internacionalización

As cooperativas, máis aló do seu labor comercial e de servizos, son unha entidade social. En Galicia, un de cada 9 fogares conta cun familiar nunha cooperativa, o que representa que os seus produtos posúen algo que ningunha outra industria pode ofrecer: o valor engadido de saber que, con cada compra, o consumidor contribúe ao desenvolvemento económico e social da súa contorna máis próxima.

En AGACA queremos poñer en relevo esa calidade única dos produtos cooperativos que, xunto coa súa calidade, son fortes compoñentes de diferenciación coa competencia.

A actividade comercial e o impulso ao márketing dos produtos agroalimentarios resulta hoxe vital para a consolidación da cota de mercado nacional e a apertura e consolidación no mercado exterior. Para conseguir un nicho estable no mercado é imprescindible que as cooperativas invistan en plans de mellora e innovación das súas estratexias comerciais, xa sexa establecendo unha rede comercial forte valéndose das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), xa sexa a través da actualización da súa loxística comercial.

Neste sentido, AGACA quere ser o punto de encontro para impulsar actividades de promoción conxunta que aumenten a rendibilidade e reduzan o risco de investimento á hora de emprender este tipo de actualizacións estratéxicas para a actividade comercial das cooperativas.

Internacionalización

 • Dinamización de redes de contactos
 • Participación en feiras comerciais
 • Misións comerciais inversas
 • Planificación estratéxica

Comercialización

   • Asesoramento e estratexias de comercialización das cooperativas agroalimentarias
   • Participación en proxectos de I+D+i e TIC
   • Colaboración con organismos públicos, difusión de información, convocatorias, tendencias de consumo e prezos e informes de mercados exteriores

AGROSMARTglobal

En outubro de 2019 comezou o proxecto AGROSMARTglobal destinado a establecer relacións empresariais con en China e Estados Unidos. Participan cooperativas de España, Francia e Portugal. As dez rexións do espazo europeo SUDOE que abarca o proxecto son: en España: Galicia, Castela-A Mancha, País Vasco e A Rioxa; en Francia: Nova Aquitania e en Portugal:  Norte, Algarve, Centro, Lisboa e Alentejo.

As principais actividades de AGROSMARTglobal, que finaliza o 30 de setembro de 2022, virarán ao redor de tres vertentes:

 • Por unha banda potenciarase a capacidade de diferenciación dos produtos das cooperativas agroalimentarias e tratarase de definir medidas para protexer e promover as Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) e as Denominacións de Orixe (DOP) nos mercados dixitais.
 • Doutra banda, crearanse servizos de apoio á internacionalización dixital, a través dunha plataforma en liña onde acceder a ferramentas TIC e servizos de consultoría. Tamén se traballará coas cooperativas para desenvolver estratexias de márketing dixital para introducir e posicionar os seus produtos en plataformas de comercio dixital B2B e desenvolver misións comerciais a China e Estados Unidos onde establecer lazos empresariais.
 • Finalmente, deseñarase un programa formativo multidisciplinar e unha rede de networking e intercooperación entre as cooperativas participantes no proxecto, así como con entidades dos mercados de destino..

AGROSMARTglobal é un proxecto europeo cofinanciado polo Programa InterregSudoe 2014-2020 dentro do eixo prioritario de fomentar a competitividade e a internacionalización das pemes do Suroeste europeo. Conta cun orzamento total de 1.598.000,00 € e está cofinanciado nun 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Máis información aquí.