AgriCoopValue“Monetización do valor social das cooperativas agroalimentarias no rural europeo”

AgriCoopValue é un proxecto de formación que ten como obxectivo crear un marco propicio para a aplicación dun sistema de contabilidade social unificado para as cooperativas agroalimentarias a nivel europeo, co fin de monetizar o seu valor social e determinar a súa capacidade de multiplicación nos ámbitos rurais da Unión Europea.

Duración:

O proxecto iniciouse o 01/10/2020, en previsión de durar 24 meses. Rematou o 30/09/2023, logo de ser ampliado ata os 36 meses.

Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea, Programa ERASMUS + 2014-2020.
Acción clave 2: asociacións estratéxicas que apoian a innovación no campo da formación

Proxecto No: 2020-1-ES01-KA202-083200

Partenariado:

O consorcio está formado por sete socios de diferentes países da UE. Estes inclúen, Croacia, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugal e España:

  • AGACA (coordinadora).
  • AGRRA é Axencia de Desenvolvemento Rural do Condado de Zadar en Croacia.
  • Atlantis Engineering S.A. é unha empresa de tecnoloxía da información e as comunicacións (TIC) en Grecia.
  • CONFAGRI é a Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal.
  • GEAccounting é un Grupo de Interese Económico sen ánimo de lucro en España.
  • ICOS é a asociación nacional de cooperativas agroalimentarias de Irlanda.
  • LLKC é a Axencia Pública do Ministerio de Agricultura de Letonia para o centro de asesoramento e formación rural para cooperativas.

Obxectivos específicos:

O proxecto propón como obxectivos específicos os seguintes:

Formar persoal técnico e formador das organizacións que representan ás cooperativas agroalimentarias na utilización do proceso de cálculo metodolóxico SPOLY, co fin de monetizar o valor social dunha organización.

Avanzar na mellora da metodoloxía SPOLY mediante aplicacións específicas nos diferentes subsectores agroalimentarios (lácteos, cárnicos, froitas e hortalizas, viño, aceite de oliva etc.), a nivel europeo.

Formar e informar a cooperativas agroalimentarias en canto á rendibilidade do valor social xerado poolas súas propias empresas.

Sensibilizar sobre a importancia da contabilidade social fronte á contabilidade tradicional no sector da economía social.

Consolidar a aceptación e recoñecemento internacional do proceso metodolóxico de cálculo desenvolvido e promover a transferencia de resultados a nivel internacional.

Mellorar a imaxe das cooperativas agroalimentarias europeas, destacando o seu atractivo, contribuíndo así á mellora da súa competitividade nun mercado cada vez máis globalizado.

Destinatarios:

Asesores/as agrícolas.

Equipo directivo de cooperativas.

Mocidade agricultora.

Cooperativas agrícolas.

Organizacións públicas e privadas que traballan en todo o sector cooperativo, en particular coas cooperativas agroalimentarias.

A sociedade no seu conxunto.

+ información:

Esta publicación reflicte unicamente as opinións do autor e a Comisión non se fai responsable do uso que poida facerse da información contida nela.