AgriCoopValue“Monetización do valor social das cooperativas agroalimentarias no rural europeo”

AgriCoopValue é un proxecto de formación que ten como obxectivo crear un marco propicio para a aplicación dun sistema de contabilidade social unificado para as cooperativas agroalimentarias a nivel europeo, co fin de monetizar o seu valor social e determinar a súa capacidade de multiplicación nos ámbitos rurais da Unión Europea.

Duración:

O proxecto iniciouse en outubro de 2020 e terá unha duración total de 24 meses.

Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea, Programa ERASMUS + 2014-2020.
Acción clave 2: asociacións estratéxicas que apoian a innovación no campo da formación

Proxecto No: 2020-1-ES01-KA202-083200

Partenariado:

O consorcio está formado por sete socios de diferentes países da UE. Estes inclúen, Croacia, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugal e España:

  • AGACA (coordinadora).
  • AGRRA é Axencia de Desenvolvemento Rural do Condado de Zadar en Croacia.
  • Atlantis Engineering S.A. é unha empresa de tecnoloxía da información e as comunicacións (TIC) en Grecia.
  • CONFAGRI é a Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal.
  • GEAccounting é un Grupo de Interese Económico sen ánimo de lucro en España.
  • ICOS é a asociación nacional de cooperativas agroalimentarias de Irlanda.
  • LLKC é a Axencia Pública do Ministerio de Agricultura de Letonia para o centro de asesoramento e formación rural para cooperativas.

Obxectivos específicos:

O proxecto propón como obxectivos específicos os seguintes:

Formar persoal técnico e formador das organizacións que representan ás cooperativas agroalimentarias na utilización do proceso de cálculo metodolóxico SPOLY, co fin de monetizar o valor social dunha organización.

Avanzar na mellora da metodoloxía SPOLY mediante aplicacións específicas nos diferentes subsectores agroalimentarios (lácteos, cárnicos, froitas e hortalizas, viño, aceite de oliva etc.), a nivel europeo.

Formar e informar a cooperativas agroalimentarias en canto á rendibilidade do valor social xerado poolas súas propias empresas.

Sensibilizar sobre a importancia da contabilidade social fronte á contabilidade tradicional no sector da economía social.

Consolidar a aceptación e recoñecemento internacional do proceso metodolóxico de cálculo desenvolvido e promover a transferencia de resultados a nivel internacional.

Mellorar a imaxe das cooperativas agroalimentarias europeas, destacando o seu atractivo, contribuíndo así á mellora da súa competitividade nun mercado cada vez máis globalizado.

Destinatarios:

Asesores/as agrícolas.

Equipo directivo de cooperativas.

Mocidade agricultora.

Cooperativas agrícolas.

Organizacións públicas e privadas que traballan en todo o sector cooperativo, en particular coas cooperativas agroalimentarias.

A sociedade no seu conxunto.

+ información:

Esta publicación reflicte unicamente as opinións do autor e a Comisión non se fai responsable do uso que poida facerse da información contida nela.

SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA COOPERACIÓN GALEGA

Suscripción anual (5 números al año). Edición en papel 18€/año.

  Información sobre protección de datos

  Responsable del tratamiento: UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
  Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para la inscripción como suscriptor/a de la revista y las posteriores gestiones.
  Cesiones: No serán cedidos a terceros salvo obligación legal, pudiendo tener acceso a los mismos, de forma incidental, las persnas encargadas de mantener la web en funcionamiento o repartir las revistas.
  Plazo: Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para su tratamiento segundo las finalidades descritas, hasta la cancelación por parte de la persona titular de los datos o la pérdida de relevancia de su uso.
  Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo a RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) e incluyendo copia de documento acreditativo de su identidad, o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop
  Para más información consulte nuestra política de privacidad

  Sí autorizoNo autorizo