ACTIVIDADES

Maio 2022

REVISTA AGACA

  • Cooperación Galega nº 157 – Marzo 2022

    — Editorial: Venda a perdas.
    — A fondo: Éxito do programa de Apoio á función xerencial entre cooperativas e estudantes en prácticas.
    — Caderno Técnico: Os consellos dos expertos ante as subas de enerxía e materias primas nos custos de produción das explotacións leiteiras.

    Ver Online Ver Todas Hemeroteca

LIGAZÓNS

ESTAMOS EN

UCOGA
www.ucoga.es/

• REDE EUSUMO
www.eusumo.gal/

PROGRAMA ERASMUS+
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

PROGRAMA RESFARM — enerxía renovable
resfarmproject.eu/es/

• PROXECTO TESLA — aforro enerxético
www.teslaproject.org

• PROGRAMA SUCELLOG — biomasa
www.sucellog.eu/es

• PROXECTO ToTCOOP+i — formación
http://totcoopi.eu/?lang=es

PROXECTO ToTCOOP+i Tech — tecnoloxía para a innovación formativa
http://totcoopi.eu/?lang=es

• EURODAIRY — sector lácteo
http://eurodairy.eu/

• AGROSMARTcoop — innovación, intercooperación e comercialización intelixente
www.agrosmartcoop.eu/

• SCOOPE — aforro enerxético en cooperativas
http://scoope.eu/

PROXECTO LEADFARM — liderado de persoas mozas profesionais da gandería
http://leadfarm.eu/

PROXECTO LACES — laboratorios de apoio á creación de emprego e empresas de economía social
— Web do proxecto: http://www.laceseconomiasocial.com/
— Plataforma de Detección de Oportunidades de Negocio en Economía Social: negocio.laceseconomiasocial.com/
— Fontes de financiamento na UE: financiamento.laceseconomiasocial.com/
— Canle Temática: Modernización do sector primario: facebook.com/lacesagroinnova/
— Plataforma de teleformación: elearning.laceseconomiasocial.com/

PROXECTO GO-GRASS — modelos de economía circular baseados en pasto para a cadea de valor das cooperativas
Ver en galego na web de AGACA

PROXECTO GIG ECONOMY — entrando na “Economía Gig”
https://es.enteringthegigeconomy.eu/

COOPERATIVISMO

AGACA MANOS• CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS
emprego.ceei.xunta.gal/consello-galego-de-cooperativas

• COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ESPAÑA
www.agro-alimentarias.coop

COPA COGECA
— A voz das cooperativas na Unión Europea. Sindicalismo agrícola europeo.
www.copa-cogeca.be

• REDE EUSUMO COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL
— Impulsada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do cooperativismo e a economía social.
www.eusumo.gal

• ESPAZOCOOP — UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS
www.espazo.coop

SECTORES 

a para sectores• OBSERVATORIO LÁCTEO GALEGO (OLGA)
— Prezos e entregas de leite, paquete lácteo, custos de produción, referenciación dos contratos, resultados técnico-económicos, etc.
fogga.xunta.gal/gl/sector_lacteo/observatorio_do_sector_lacteo

• ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA
www.inlac.es

• INFORMES DE MONITORIZACIÓN E SEGUIMENTO DE PRODUCIÓN LÁCTEA
www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/

• FEGA – FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
— Regulación de mercados, sector lácteo, froitas e hortaliza, promoción de produtos agrícolas, sector vitivinícola, sector apícola etc.
www.fega.es/es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/index.jsp

• OBSERVATORIO EUROPEO DO MERCADO LÁCTEO – En Inglés
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA

Información especializada• AGRODIGITAL
— Noticias especializadas e información do mundo agrícola
www.agrodigital.com

 AGROINFORMACIÓN
— Noticias especializadas, entrevistas y reportajes centrados en el mundo agrícola
www.agroinformacion.com/

 CAMPO GALEGO
— Noticias especializadas, entrevistas y reportajes centrados en el mundo agrícola
www.campogalego.com/

 INNOVAGRI
— Noticias especializadas e información do mundo agrícola
www.innovagri.es

• MERCADOS DEL VINO Y LA DISTRIBUCIÓN
— Noticias especializadas e información do sector vitivinícola e da distribución
www.mercadosdelvino.com

 INFOAGRO.COM
— Información específica do sector agrario: prezos, cursos, noticias
www.infoagro.com

ORGANISMOS OFICIAIS

Institucións OBSERVATORIO ESPAÑOL DA ECONOMÍA SOCIAL
www.observatorioeconomiasocial.es/

• CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
www.mediorural.xunta.es/

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
ceei.xunta.gal

 IGAPE — INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
www.igape.es

• MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN
www.mapa.gob.es/