—Xaneiro. Inicio curso “Incorporación á explotación agraria, orientación vacún de leite”. Inscrición aberta.

O programa Incorporación á produción de leite de vacún e consolidación das cooperativas lácteas diríxese a persoas desempregadas con intención de incorporarse ao mercado laboral nunha explotación gandeira. Consta da impartición de dúas accións formativas en modalidade teleformación. En primeiro lugar, o curso “Incorporación á empresa agraria, orientación vacún de leite” ten unha duración de 250 horas.

Temario:
– Módulo 1.- A empresa agraria (30 horas).
– Módulo 2.- Xestión técnico-económica da empresa agraria (30 horas).
– Módulo 3.- Asociacionismo, comercialización e trazabilidade (30 horas).
– Módulo 4.- Relacións laborais e prevención de riscos laborais (30 horas).
– Módulo 5.- Sensibilización medioambiental (30 horas).
– Módulo 6.- Agrotecnolxía (30 horas).
– Módulo 7.- Produción de forraxes e alimentación do gando (40 horas).
– Módulo 8.- Produción de leite e manexo do ganado (30 horas).

En segundo lugar, o alumnado que supere os módulos satisfactoriamente pasará a un segundo curso: “Aplicación /manipulación de produtos fitosanitarios”, de 25 horas, que é de obrigatorio cumprimento. O temario vén regulado polo Real Decreto 1311/2012, de 14 de setembro.

Esta formación conta coa homologación da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

A inscrición á cuarta edición do curso «Incorporación á explotación agraria, orientación vacún de leite» está aberta. Está previsto que as clases, que se imparten online, comecen en xaneiro.

Para inscribirse, é necesario  cubrir este formulario.

Estes programas forman parte do proxecto Formación para a consolidación das cooperativas agroalimentarias de Galicia, no marco do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social, xestionado pola Confederación Empresarial Española da Economía Social (CEPES) como Organismo Intermedio dos fondos do Fondo Social Europeo (FSE).

Conta co cofinamento do FSE, mediante a convocatoria 2021-2023 de axudas dirixidas a entidades e empresas da economía social para o desenvolvemento de proxectos destinados á creación de empresas e entidades da economía social ou á mellora da competitividade e o apoio á consolidación empresarial destas.

 

 

 • Facebook
 • Twitter

SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA COOPERACIÓN GALEGA

Suscripción anual (5 números al año). Edición en papel 18€/año.

  Información sobre protección de datos

  Responsable del tratamiento: UNION DE COOPERATIVAS ASOCIACION GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
  Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para la inscripción como suscriptor/a de la revista y las posteriores gestiones.
  Cesiones: No serán cedidos a terceros salvo obligación legal, pudiendo tener acceso a los mismos, de forma incidental, las persnas encargadas de mantener la web en funcionamiento o repartir las revistas.
  Plazo: Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para su tratamiento segundo las finalidades descritas, hasta la cancelación por parte de la persona titular de los datos o la pérdida de relevancia de su uso.
  Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo a RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) e incluyendo copia de documento acreditativo de su identidad, o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop
  Para más información consulte nuestra política de privacidad

  Sí autorizoNo autorizo