Cursos: Aplicación/manipulación de Fitosanitarios e Benestar animal (explotacións e transporte)

a para sectoresAGACA ten aprobada unha subvención para a celebración das seguintes accións formativas:

 • Aplicador/Manipulador de producto Fitosanitarios. Nivel Básico. 26 horas

 • Benestar Animal nas Explotacións. 21 horas

 • Benestar Animal no Transporte. 21 horas

 

 

Requirimentos para o alumnado:

 • Ser autónomos
 • Ser mozos, agricultores:
  • Menores de 40 anos
  • Ter solicitado a incorporación ou que xa estén incorporados
  • Ser titulares por primeira vez dunha explotacións
 • Mulleres
 • Traballadores de cooperativas

Os cursos terían que celebrarse antes da segunda quincena de novembro e acadar un mínimo de 20 participantes por grupo.

Están subvencionados pola Consellería do Medio Rural e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Para máis información e inscrición, poden chamar ao 981 58 47 83 / 982 20 15 14 (Berta).

 • Facebook
 • Twitter