— Do 17 ao 21 de outubro: “Gobernanza cooperativa nas Comunidades de Montes Veciñais”, en Vilagarcía de Arousa

Información del curso

 • Agaca e Rede Eusumo
 • 15
 • presencial
 • Doc. 1
Inscribirse

O obradoiro gratuíto “Gobernanza cooperativa nas Comunidades de Montes Veciñais (CCMMVV)” está orientado a persoas involucradas ou interesadas na xestión destas superficies. Será na Casa da Cultura de Trabanca-Badiña, en Vilagarcía de Arousa (rúa 1º de Maio, nº 1 ).

Desenvolverase en cinco xornadas temáticas: Iniciativas innovadoras na valorización dos montes veciñais no medio rural, Gobernanza e organización cooperativa das CCMMVV, Fiscalidade, Titularidade e defensa da integridade dos montes veciñais e Instrumentos de ordenación ou xestión forestal. Será impartido por especialistas nas distintas materias e o público terá a posibilidade de consultar dúbidas.

 • 1ª Sesión: luns, 17 de outubro, de 16:00h a 19:00h

Iniciativas innovadoras no eido rural na valorización dos montes veciñais en man común:

— “O Dourado Verde”: a resinación de piñeierais.

— A eficiencia enerxética.

— O cultivo de olivas nos montes comunais.

— Crianza e comercialización de porco celta.

— O cultivo da castaña.

— Outras alternativas.

RELATOR: Higinio Mougán, director-xerente de AGACA.

 • 2ª Sesión: martes, 18 de outubro, de 16:00h a 19:00h

Gobernanza e organización cooperativa das comunidades de montes:

— Condición de comuneiro: perda e adquisición. Requisitos.

— Convocatoria e celebración de asembleas. Adopción e impugnación de acordos. Réxime de maiorías.

— Libros das comunidades: censo, actas e contas.

— Xunta Reitora e órganos de goberno. Capacidade xurídica das comunidades de montes.

— Estatutos e normas internas. Réxime electoral.

RELATOR: Despacho Avogados Calixto Escariz S.L.U.

 • 3ª Sesión: mércores, 19 de outubro, de 16:00 h a 19:00h

Fiscalidade das comunidades de montes:

— Bonificacións fiscais das comunidades de montes.

— Exención de IBI do monte veciñal en man común.

— Deducións na clasificación, adquisición de terreos rústicos, doazóns e permutas.

— Tributación no Imposto sobre Sociedades.

— Catastro: procedementos de alteración e regularización.

RELATOR: Despacho Avogados Calixto Escariz S.L.U.

 • 4ª Sesión: xoves, 20 de outubro de 16:00h a 19:00h

Titularidade e defensa da integridade dos montes veciñais en man común:

— Procedemento de clasificación e deslindamentos dos montes veciñais. Xurados provinciais de clasificación.

— Accións xudiciais en defensa do monte veciñal: reivindicatoria, declarativa de dominio e deslinde. Conflitos con outras comunidades e con particulares.

— Actos de disposición: adquisición, cesión, permuta, expropiación, arrendamento, superficie, ocupacións e servidumes.

— Procedementos administrativos habituais das comunidades: solicitudes de cortas, aproveitamentos, subvencións, autorizacións, permisos etc.

— Plans e instrumentos de ordenación.

RELATOR: Despacho Avogados Calixto Escariz S.L.U.

 • 5ª Sesión: venres, 21 de outubro, de 16:00h a 19:00h

Instrumentos de ordenación ou xestión forestal. O artigo 77 da Lei 77/2012 obriga a todos os montes a dotarse dun instrumento de ordenación ou similar.

— Proxecto de ordenación forestal.

— Documento compartido de xestión forestal.

— Documento simple de xestión forestal.

— Documento de adhesión expresa a referentes de boas prácticas e aos modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos.

— Tramitación dos instrumentos de ordenación ou xestión forestal.

— Axudas, subvencións ou beneficios fiscais regulados pola normativa vixente en materia forestal para os montes ordenados.

— Mercado transfronteirizo de Intercambio de Carbono.

RELATOR: Enxeñeiro Técnico Forestal / Enxeñeiro de Montes.

 

Consultar/descargar programa completo (formato PDF).

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2022 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboración impulsada pola Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Rede Eusumo

 • Facebook
 • Twitter