COREN S. Coop. Galega

Información cooperativa

Coren

  • Avicultura
  • Porcino
  • Cunicultura
  • Servizos
  • Subministracións

 

— Información: Coren (Cooperativas Orensanas, S.Coop.Galega) integra a unhas 6.000 familias (entre socios e traballadores) e é unha cooperativa agroalimentaria de grande importancia en todo o panorama nacional. Un grupo líder que conseguiu diversificar as súas liñas de negocio ata gañar presenza sobresaínte nos mercados da avicultura, o porcino e o vacún.

Entre as súas liñas de negocio atópanse: Produción, elaboración e comercialización de carne e produtos cárnicos (aves, ovos, polos e patos, porcino e coello); fábrica de pensos; tenda agraria; servizos técnicos á produción e distribución de gasóleo agrícola e de automoción.

  • Facebook
  • Twitter