COOPERATIVA DE MEIRÁS S. Coop. Galega

Información cooperativa

Cooperativa de Meirás

  • Servizos
  • Subministracións
  • Sección de Crédito

 

— Información: A Cooperativa de Meirás é unha cooperativa de consumidores e usuarios, resultado da transformación dunha cooperativa agraria. Desenvolve a súa actividade principalmente en catro seccións: Almacéns e agrotendas (en Meirás, Narahio e San Mateo); Supermercado (en Meirás, San Sadurniño e San Mateo), Maquinaria (teñen centros en Meirás e Narahio) e Sección de crédito (concertos con entidades bancarias e banca electrónica).

  • Facebook
  • Twitter