COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL DE A CORUÑA S. Coop. Galega

Información cooperativa

CAP Coruña

  • Lácteo
  • Servizos

 
— Información: A Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, constituída en 1980, é unha cooperativa de segundo grao que agrupa cooperativas gandeiras da provincia da Coruña. Ademais de contar cunha granxa de vacún de leite – Granxa O Cancelo, que é visitable -, proporciona servizos de atención, de asesoramento, de recría e de substitución.

Conta con divesos puntos de venda de leite e xeados artesáns, tanto en Galicia coma fóra da Comunidade.

A CAP. dedícase tamén ás actividades de divulgación ao consumidor sobre produción láctea, á formación e á investigación, en colaboración con outras empresas, centros de investigación e universidades.

  • Facebook
  • Twitter