CODEIRA S. Coop. Galega

Información cooperativa

Codeira

  • Lácteo
  • Vacún
  • Servizos
  • Subministracións

— Información: Constituída en 1984, Codeira é primeira compradora de leite e conta cunha tenda agraria, unha fábrica de pensos e un taller. A cooperativa proporciona servizos técnicos á produción, á substitución e dispón de maquinaria en común. Ofrece ademais servizos veterinarios.

  • Facebook
  • Twitter