— Ampliación prazo axudas investimentos a explotacións/creación empresas. Ata: 31/03/2020

Agaca
Por Agaca Marzo 6, 2020 14:47

Información de la ayuda

Derogada / Fóra de prazo

RESUMO ELABORADO PORAgaca

Pode consultar a Orde completa  na ligazón “Web”

ORDE do 24 de febreiro de 2020 pola que se modifica o prazo de presentación das solicitudes previsto na Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 . DOG Nº 40, 28/02(13/02/2020).

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDE DA AXUDA

Amplíase ata o 31 de marzo de 2020 (incluído) o prazo de presentación das solicitudes.