— Subvenciones Xempre Emprendemento. Hasta 04/11/2022

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumen de la Orden en “Documentación”(formato PDF, en gallego) y la orden completa en español en el enlace web. 

— ORDEN del 29 de septiembre por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones Xempre Emprendemento para apoyar iniciativas de emprendimiento, y se procede a su convocatoria para la anualidad de 2022. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. DOG Nº 187 (30/09/2022).

OBJETO

A finalidade destas axudas é facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica, a súa competitividade e, en definitiva, manter os empregos de calidade, a través do apoio ao financiamento do investimento realizado e pagado entre o 1 de xaneiro de 2022 ata a data da presentación da solicitude.

Ter iniciada a súa actividade económica no período que transcorre entre o 1 de xaneiro de 2020 ata a data de presentación da solicitude.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

1. Serán subvencionables os investimentos que correspondan de xeito indubidable ao proxecto empresarial que iniciou a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020.

  • Equipamento informático.
  • Activos intanxibles: activos que no teñen unha materialización física ou financeira.
  • Investimentos en eficiencia enerxética.
  • Adquisición de bens de equipamento e mobiliario.
  • Reforma e habilitación das instalacións do local de negocio.
  • A adquisición de activos pertencentes a un establecemento ou de bens de equipamento de segunda man serán subvencionables sempre que cumpran unha serie de requisitos.

2. Os investimentos terán que estar realizados e pagados dentro do prazo de execución, que abrangue desde o 1 de xaneiro de 2022 ata a data da presentación da solicitude.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

A contía da axuda terá as seguintes porcentaxes de intensidade en función do rango de investimento total realizado:

a) Con investimentos de 5.000 € ou máis ata un límite de 10.000 €, a contía da axuda será do 60 % do investimento.
b) Con investimentos de 10.001 € ou máis ata un límite de 30.000 €, a contía da axuda será do 50 % do investimento.
c) Con investimentos de 30.001 € ou máis ata un límite de 50.000 €, a contía da axuda será do 40 % do investimento.
d) Con investimentos de 50.001 € ou máis ata un límite de 100.000 €, a contía da axuda será do 30 % do investimento.

PLAZO DE SOLICITUDES

El plazo general para la presentación de solicitudes finalizará el 4 de noviembre de 2022.

  • Facebook
  • Twitter