Traballa con nós

  Nome *

  Apelidos *

  Correo electrónico *

  Teléfono de contacto *

  Subir CV Formato de ficheiro:PDF, peso máximo 8MB

  Subir carta de presentación Formato de ficheiro:PDF, peso máximo 8MB

  Información sobre protección de datos

  • Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).
  • Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados coa finalidade de mantelo/a informado/a das distintas vacantes a un posto de traballo que se produza na nosa entidade ou para a selección de persoal en curso, con base legal no consentimento expreso.
  • Cesións: Se dá o seu consentimento, os datos poden ser cedidos a cooperativas socias, coa mesma finalidade.
  • Prazo: Os seus datos proporcionados serán tratados e conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou, máximo, un ano dende a incursión nun proceso de selección ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do/da titular dos dereitos correspondentes.
  • Dereitos: Informamos de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop ou ,tamén, por escrito, adxuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade ao enderezo: RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
  • Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade https://agaca.coop/politica-de-privacidad/

  Acepto as condicións de uso e a política de privacidade

  Si autorizoNon autorizo a cesión dos meus datos personales a cooperativas socias de AGACA

  SUSCRÍBETE A NUESTRA REVISTA COOPERACIÓN GALEGA

  Suscripción anual (5 números al año). Edición en papel 18€/año.

   Información sobre protección de datos

   Responsable del tratamiento: UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
   Finalidad y legitimación: Sus datos serán tratados para la inscripción como suscriptor/a de la revista y las posteriores gestiones.
   Cesiones: No serán cedidos a terceros salvo obligación legal, pudiendo tener acceso a los mismos, de forma incidental, las persnas encargadas de mantener la web en funcionamiento o repartir las revistas.
   Plazo: Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para su tratamiento segundo las finalidades descritas, hasta la cancelación por parte de la persona titular de los datos o la pérdida de relevancia de su uso.
   Derechos: Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos escribiendo a RÚA TOMIÑO, 22 ENT., 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) e incluyendo copia de documento acreditativo de su identidad, o dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: derechoslopd@agaca.coop
   Para más información consulte nuestra política de privacidad

   Sí autorizoNo autorizo