ACTIVIDADES

Xaneiro 2022

REVISTA AGACA

 • Cooperación Galega Nº 156 — Decembro 2021

  — Editorial: E, a maiores, o gran reto ambiental
  — A fondo: A gandería en apuros
  — Caderno Técnico: Sostibilidade, mitigación e adaptación das prácticas agrícolas ao cambio climático

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca

ORGANIGRAMA

Organigrama

CONSELLO REITOR

PRESIDENTA

Dna. Carmen Rodríguez Rodríguez
Cooperativa CLUN

VICEPRESIDENTE

D. José Manuel López Tellado
Cooperativa AIRA

SECRETARIO

D. José Luis Rey Rodríguez
Cooperativa COREN

TESOUREIRO

D. Javier Iglesias Sendín
Cooperativa VIÑA COSTEIRA

VOGAL

D. Xoán López Allegue
Cooperativa MARTÍN CÓDAX

VOGAL

D. Rafael Tejeda Vázquez
Cooperativa PROTERGA

VOGAL

D. Alberto Amil Chaves
Cooperativa HORSAL

XUNTAS SECTORIAIS

 • XUNTA SECTORIAL DE ABASTECEMENTOS E SERVIZOS
  Representante D. José Manuel López Tellado (Aira)
  Suplente D. Juan Novo Novo (El Plantel de Betanzos)
 • XUNTA SECTORIAL DE CARNE DE VACÚN, OVINO, CAPRINO E OUTRAS CARNES
  Representante D. Rafael Tejeda Vázquez (Proterga)
  Suplente D. Susana Trastoy Polo (Almoga)
 • XUNTA SECTORIAL DE GANDERÍA INTENSIVA: AVICULTURA, PORCINO E COELLOS
  Representante D. José Luis Rey Rodríguez (Coren)
  Suplente D. Natalio García Carral (Cogal)
 • XUNTA SECTORIAL DE FROITAS E HORTALIZAS
  Representante D. Alberto Amil Chaves (Horsal)
  Suplente D. José Rodríguez Cornes (Erica Mel)
 • XUNTA SECTORIAL DE LEITE-DERIVADOS LÁCTEOS
  Representante Dna. Carmen Rodríguez Rodríguez (Clun)
  Suplente D. José Antonio Presedo Miranda (Campo Capela)
 • XUNTA SECTORIAL DE VIÑO-INTERIOR
  Representante D. Javier Iglesias Sendín (Viña Costeira)
  Suplente D. Manuel Fernández Pérez (Jesús Nazareno)
 • XUNTA SECTORIAL DE VIÑO-COSTA
  Representante D. Xoán López Allegue (Martín Códax)
  Suplente D. Dolores Calvo Méndez (Condes de Albarei)