— 8 liñas de apoio do IGAPE a investimentos, emprendedores, competitividade, circulante e internacionalización

Agaca
Por Agaca Xaneiro 7, 2016 17:56

Información de la ayuda

Derogada / Fóra de prazo
  • Comezo: 01/04/2016
  • Fin: 12/16/2016
  • Descarga:

A Consellería de Economía, Emprego e Industria vén de activar novas liñas de apoio aos investimentos empresariais, investimentos de emprendedores, circulante para Pemes, mellora da competitividade e internacionalización, de acordo coas seguintes convocatorias:

— Bases reguladoras e convocatoria 2016 das axudas aos proxectos de investimento empresarial. Solicitudes: remata o 16 de decembro de 2016
Resolución: www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-171215-0002_gl.pdf
Ficha resumo investimentos en proxectos xeradores de emprego: www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP292
Ficha resumo investimentos en equipos produtivos: www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP288

— Bases reguladoras e convocatoria 2016 das axudas axudas paranovos emprendedores (Galicia Emprende). Solicitudes: remata o 12 de febreiro de 2016
Resolución: www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-171215-0001_gl.pdf
Ficha Resumo: www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP291

— Bases reguladoras e convocatoria 2016 dos premios e axudas aos proxectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (piloto fábrica 4.0). Solicitudes: remata o 12 de febreiro de 2016
Resolución: www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_gl.pdf
Ficha Resumo: www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP289

— Bases reguladoras e convocatoria 2016 das para a execución deaccións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios). Solicitudes: remata o 12 de febreiro de 2016
Resolución: www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioO92-231215-0004_gl.pdf
Ficha Resumo: www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP295

— Bases reguladoras e convocatoria 2016 das para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas). Solicitudes: remata o 26 de febreiro de 2016
Resolución:www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-231215-0001_gl.pdf
Ficha Resumo: www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP294

—Bases reguladoras e convocatoria 2016 das axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización (IG166). Solicitudes: remata o 12 de febreiro de 2016
Resolución: www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0002_gl.pdf
Ficha Resumo: www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP293

— Bases reguladoras e convocatoria 2016 das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións leiteiras. Solicitudes: remata o 31 de outubro de 2016
Resolución: www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-161215-0002_gl.pdf
Ficha Resumo: www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP290
Ficha resumo PDF: Descargar

— Bases reguladoras e convocatoria das axudas de iniciativas abertas de difusión. Solicitudes: remata o 12 de febreiro de 2016
Resolución: www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151211/AnuncioO92-021215-0001_gl.pdf
Ficha Resumo: www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP285