— 2 axudas: Biomasa. INEGA

Agaca
Por Agaca Xaneiro 7, 2016 18:52

Información de la ayuda

Derogada / Fóra de prazo

1 – RESOLUCIÓN 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. INEGA (DOG Nº 248, 30/12/20105). O prazo de presentación comezará o 15 de xaneiro de 2016 e rematará o día 15 de febreiro de 2016.
Para ver los documentos anexos pulse aquí

2 – RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de equipaciones térmicas de biomasa destinadas a particulares, y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se anuncia la convocatoria anticipada para el año 2016. INEGA (DOG Nº 248, 30/12/20105).
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de marzo de 2016
Para ver los documentos anexos pulse aquí

Para ver máis información, consulte o arquivo PDF adxunto en “Documentación”