ACTIVIDADES

Maio 2021

REVISTA AGACA

 • Cooperación Galega Nº 152 Marzo 2021

  — Editorial: Reforma da PAC 2023/2027: Negociacións finais.
  — A Fondo: A Nova Política Agraria Común a debate.
  — Caderno Técnico: A xestión integrada de pragas nos principais cultivos galegos.

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca
 • O programa gratuíto Incorporación á produción hortícola e consolidación das cooperativas de horta ofrece máis de 400 horas de formación teórico/práctica. Oriéntase a persoas sen coñecementos do sector e en situación de desemprego.
 • As persoas interesadas en participar no programa poden matricularse en completando este formulario ata o 11 de maio.

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA) pon en marcha o programa formativo Incorporación a la produción hortícola e consolidación das cooperativas hortícolas.

A formación diríxese a persoas en situación de desemprego, sen coñecementos previos en produción e comercialización hortícola, co fin de capacitalas para crear o seu propio posto de traballo no sector e que se incorporen como socias a cooperativas, facilitando así a comercialización dos seus cultivos e reforzando o tecido empresarial cooperativo. A formación conta coa homologación da Consellería do Medio Rural.

O programa arrinca o 1 de xuño, co curso Incorporación á explotación agraria: orientación cultivos intensivos, de 250, que abarca dende a xestión técnico –económica dunha empresa agraria ata a agrotecnoloxía.

Temario:
– Módulo 1.- A empresa agraria (30 horas)
– Módulo 2.- Xestión técnico-económica da empresa agraria (30 horas)
– Módulo 3.- Asociacionismo, comercialización e trazabilidade (30 horas)
– Módulo 4.- Relacións laborais e prevención de riscos laborais (30 horas)
– Módulo 5.- Sensibilización medioambiental (30 horas).
– Módulo 6.- Agrotecnoloxía (30 horas)
– Módulo 7.- Produción de forraxes e alimentación do gando (40 horas).
– Módulo 8.- Produción de leite e manexo do gando (30 horas).

Quen complete con éxito esa formación avanzará a un curso de Aplicador/Manipulador de produtos fitosanitarios, de 25 horas, para a obtención do carné necesario para traballar con estes produtos. O temario vén regulado polo Real Decreto 1311/2012, de 14 de setembro.

Ademais, a formación inclúe 160 horas de prácticas de cultivo en leira.

A formación terá lugar nas instalacións da cooperativa El Plantel Comarcal de Betanzos, en Paderne. Está estruturada en 4 horas/día. Unha vez haxa alumnado, concretarase o horario de impartición: ou ben en horario de mañá (de 09:00h a 13:00h) ou bien de tarde (de 15:00 a 19:00h).

La iniciativa forma parte do proxecto Formación para a consolidación das cooperativas agroalimentarias de Galicia, no marco do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social, xestionado pola Confederación Empresarial Española da Economía Social (CEPES), e que inclúe outros programas formativos, un orientado á incorporación ao sector vacún de leite e outro de apoio á función xerencial nas cooperativas agroalimentarias. Conta coa cofinanciación do Fondo Social Europeo, mediante a convocatoria de subvencións dirixidas a entidades e empresas da economía social para o desenvolvemento de proxectos destinados á creación de empresas e entidades da economía social ou á mejora da competitividade e o apoio á consolidación empresarial das mesmas.

29/04/2021