• No proxecto participan entidades do ámbito agroalimentario de Castela-A Mancha, Estremadura e Galicia xunto a outras de Francia e Portugal que traballan promovendo a ecoinnovación, a comercialización intelixente e as alianzas estratéxicas para incrementar a súa competitividade.

20170331_Agrosmartcoop_alzacar_wbDurante todo o día hoxe e a tarde de onte xoves, preto dunha vintena de responsables das organizacións e países integrantes do Proxecto AGROSMARTcoop de Interreg SUDOE desenvolveron en Alcázar de San Juan (Cidade Real) a terceira reunión transnacional do grupo de traballo. As anteriores tiveron lugar en Santiago de Compostela -líderes do proxecto- e en Vila Real (Portugal).

Durante dous anos, ata o 30 de xuño de 2018, oito entidades beneficiarias de seis rexións europeas dedicarán esforzos a precisar sinerxías e potencialidades, detectando alianzas e definindo proxectos estratéxicos ecoinnovadores; novas alternativas de comercialización intelixente, servíndose de estruturas, ferramentas e servizos avanzados de apoio.

Entre as dúas xornadas de traballo procedeuse a unha explicación das funcións do Instituto de Promoción Exterior de Castela-A Mancha (IPEX) na internacionalización das empresas, expuxéronse os compromisos recolleitos na reunión anterior, revisado o Plan de Traballo e analizouse a capacidade de adaptación das cooperativas do espazo SUDOE ao mercado actual, o seu posible crecemento empresarial e, en conxunto, a revisión os avances xa realizados así como as actividades pendentes e a súa posterior planificación. Ademais, presentouse o traballo levado a cabo polos Grupos Operativos Transnacionales, que definirán as metodoloxías de traballo e concretarán os contidos da plataforma virtual de intercooperación, www.agrosmartcoop.eu

Consorcio

O consorcio internacional está conformado por Cooperativas Agro­alimentarias Castela-A Mancha, CACLM; Federación de Cooperativas Agro­ Alimentarias de Euskadi, FCAE; Centro de Investigacións Científicas e Tecnolóxicas de Estremadura, CICYTEX-Junta de Extremadura; Association des Régions Européennes das Produits d’Origine, AREPO (Francia); Coop de France Aquitaine, CDF (Francia); União Cooperativa Polivalente dá Região Norte, UniNorte (Portugal); Universidade de Trás-móntesvos­ e Alto Douro, UTAD (Portugal) e AGACA (Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias), encargada de liderar o proxecto.

O proxecto AGROSMARTcoop ,cofinanciado nun 75% pola UE e FEDER, con cargo ao Programa de Cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental (Interreg Sudoe 2014 – 2020), ten como obxectivo crear un espazo para a integración, competitividade e crecemento económico intelixente das cooperativas agroalimentarias do espazo rural SUDOE, e dispón dun orzamento total de 1.295.000,00 euros (axuda FEDER: 971.250,00 euros).

20170331_agrosmart_Instituto_promocion_Exterior_alcazar_wb 20170331_agrosmart_alcaza_reunion_wb

31/03/2017