ACTIVIDADES

Novembro 2020

REVISTA AGACA

 • Cooperación Galega Nº 150 Outubro 2020

  — Editorial: 30 anos de Cooperación Galega
  — A fondo: Entrevista Manuel Gómez-Franqueira, presidente Grupo COREN
  — Caderno Técnico: A pegada de carbono é maior nas granxas de intensivo de leite?

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca

COMUNICADO DE PRENSA: CEPES

 • CEPES aclara que as “Estacións de Servizo Low Cost” (de baixo custo) son unha figura de distribución de carburantes diferente ás Estacións de Servizo das Cooperativas Agroalimentarias e Sociedades Agrarias de Transformación (SAT).
 • As estacións de Servizo das Cooperativas Agroalimentarias e SAT non son estacións “desatendidas”.
 • Son case 900 Cooperativas Agroalimentarias as que distribúen carburantes no medio rural.

A Confederación Empresarial Española da Economía Social (CEPES) apoia o papel que desempeñan as Estacións de Servizo das Cooperativas Agroalimentarias e das SAT no medio rural, diferenciando este modelo de distribución de carburantes das chamadas “Estacións de Servizo Low Cost”, as cales se caracterizan por non contar con persoal permanente nas instalacións.

O presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, resaltou o papel que xogan as Cooperativas Agroalimentarias no medio rural e comarcal, “xa que se non existisen os seus postes de distribución de carburante, é probable que ninguén tentase colocalos, pola súa escasa rendibilidade”. Engade que “as Estacións de Servizo das Cooperativas Agroalimentarias son un importante servizo para a poboación rural”.

A maioría das case 900 estacións de servizo das Cooperativas Agroalimentarias e SAT que fan esta actividade económica no medio rural dende hai máis de 30 anos, son de dimensión pequena ou mediana, non chegando ao millón de litros de distribución de carburantes ao ano por entidade asociativa. Alá onde operan, ofrecen aos consumidores, tanto socios da cooperativa como a terceiros produtos a prezos razoables e competitivos.

CEPES opina que non sería aceptable que o conflito que poidan manter as Asociacións de Estacións de Servizo tradicionais coas novas “low cost”, esixindo as primeiras a presenza permanente de persoal nos postes de distribución a través da lexislación das CC.AA. sobre Consumidores e Usuarios, intente ser utilizado para atacar a actividade das Cooperativas agroalimentarias e os seus sistemas de distribución de carburantes no medio no que desenvolven a súa actividade.

Sobre CEPES

A Confederación Empresarial Española da Economía Social (CEPES) é a máxima institución representativa da Economía Social en España, constituíndose como unha plataforma de diálogo institucional cos poderes públicos. Os seus 28 socios representan os intereses de máis de 44.000 empresas, representado ao 12,5% do emprego e cunha facturación en torno ao 10% do PIB. Os seus socios, con máis de 200 estruturas autonómicas, son Organizacións nacionais ou autonómicas e grupos empresariais, que representan os intereses de Cooperativas, Sociedades Laborais, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiais de Emprego, Asociacións do sector da discapacidade e Confrarías de Pescadores.