ACTIVIDADES

mayo 2017

REVISTA AGACA

 • 133 PORTADA

  Cooperación Galega Nº 133 Maio 2017

  Editorial. As cooperativas nos Consellos Reguladores
  A fondo. Entendemos a importancia das eleccións nas D.O. e I.X.P?
  Caderno Técnico. Concentrados de proteína láctea. Tecnoloxía e aplicacións

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca

ORGANIGRAMA

CONSEJO RECTOR

 • PRESIDENTE

D. José Severino Montes Pérez
Cooperativa FEIRACO


VICEPRESIDENTE

D. José Ramalleira Vázquez
Cooperativa OS IRMANDIÑOS

SECRETARIO

D. Emilio Rodríguez Felipe
Cooperativa COREN


TESORERO

D. Carlos Gómez Díez
Cooperativa HORTOFLOR 2

VOCAL

D. Rafael Tejeda Vázquez
Cooperativa PROTERGA

VOCAL

D. ALBERTO AMIL CHAVES
Cooperativa HORSAL

VOCAL

D. JAVIER IGLESIAS SENDÍN
Cooperativa VITIVINÍCOLA DEL RIBEIRO

Albino López

VOCAL

D. ALBINO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Cooperativa LEIRA

VOCAL

D. RAMÓN BARRAL MAQUIEIRA
Cooperativa MARTÍN CÓDAX

JUNTAS SECTORIALES

 • JUNTA SECTORIAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
  Representante D. José Ramalleira Vázquez
  Suplente D. Ricardo Armando Morandeira García
 • JUNTA SECTORIAL DE CARNE DE VACUNO, OVINO, CAPRINO Y OTRAS CARNES
  Representante D. Rafael Tejeda Vázquez
  Suplente D. Manuel Castro Calvo
 • JUNTA SECTORIAL DE GANADERÍA INTENSIVA: AVICULTURA, PORCINO Y CONEJOS
  Representante D. Emilio Rodríguez Felipe
  Suplente D. Natalio García Carral
 • JUNTA SECTORIAL DE FLOR, APICULTURA Y HELICICULTURA
  Representante D. Manuel Carlos Gómez Díez
  Suplente D. Francisco Cal Ansende
 • JUNTA SECTORIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS
  Representante D. Alberto Amil Chaves
  Suplente D. José Benito Castro Allegue
 • JUNTA SECTORIAL DE LECHE-GANADERÍA
  Representante D. Albino López Rodríguez
  Suplente D. José Luís López Vázquez
 • JUNTA SECTORIAL DE VITIVINICULTURA-INTERIOR
  Representante D. Javier Iglesias Sendín
  Suplente D. Diego Diéguez Collarte
 • JUNTA SECTORIAL DE LECHE-DERIVADOS LÁCTEOS
  Representante D. José Severino Montes Pérez
  Suplente D. Pablo Costoya Varela
 • JUNTA SECTORIAL DE VITIVINICULTURA-COSTA
  Representante D. Ramón Barral Maquieira
  Suplente D. Francisco Javier Silva Vaamonde

INTERVENTORES DE CUENTAS

 • Dna. Dolores Calvo Méndez – CONDES DE ALBAREI S.Coop.Galega
 • D. José Ángel Pérez Álvarez – HORSAL S.Coop.Galega
 • D. José Manuel Barreiro Suárez – CENTRAL DE FRADES S.Coop.Galega