Urcacyl valora moi positivamente a regulación das Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias

Agaca
Por Agaca Setembro 26, 2016 14:26

ACTIVIDADES

Marzo 2020

REVISTA AGACA

 • 146-portada-revista-wb

  Cooperación Galega Nº 146 Decembro 2019

  Editorial: Sustentabilidade de cooperativas
  A fondo: AGROSMARTglobal para vender en China e Estados Unidos
  Caderno Técnico: Oportunidades de negocio no sector primario (parte II)

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca

COMUNICADO DE PRENSA: Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León

 • O DECRETO 34/2016, do 22 de setembro, foi publicado esta mañá no BOCYL
 • A regulación da recente normativa pode contribuír a dar un impulso ao cooperativismo agrario en varios aspectos:

 • — Incentivar a incorporación de novos socios, especialmente novos, ás cooperativas.
  — Propiciar un incremento da actividade nas cooperativas, motivado polas axudas que poderán ter os socios que comercialicen ou obteñan subministracións a través das mesmas nunha alta porcentaxe
  — Impulsar acordos intercooperativos que permitisen a un gran número de cooperativas e dos seus socios o ser prioritarios.

wb_logo_urcacylDesde que se promulgase a Lei 1/2014 do 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, que dedicaba os seus artigos 158 e 159 ás cooperativas, contemplando a creación de Entidades Asociativas Agroalimentarias prioritarias de Castilla y León, Urcacyl veu esperando o seu desenvolvemento regulamentario. Os citados artigos, por unha banda cominaban á Consejería de Agricultura a promover o movemento cooperativo agrario e a impulsar a mellora da súa dimensión, e por outra a poñer en marcha iniciativas dirixidas a favorecer a integración das cooperativas agrarias.

Vista a difícil aplicación e a escasa repercusión que en Castilla y León ía ter a Lei nacional 13/2013 do 2 de agosto, de fomento da integración de cooperativas e doutras entidades asociativas de carácter agroalimentario, púxose desde o principio moito entusiasmo no desenvolvemento da normativa rexional. Por ese interese que Urcacyl tiña polo desenvolvemento das Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias de Castilla y León, desde un principio celebrou reunións coa Consellería, trasladou os diferentes borradores propostos ás cooperativas, e fixo innumerables alegacións aos textos, tanto a iniciativa propia como achegando as suxestións recibidas polas cooperativas.

O resumo do texto é o seguinte:

Entidades que poden ser recoñecidas
– Sociedades Cooperativas de primeiro e segundo grao.
– Sociedades Agrarias de Transformación.
– Organizacións de produtores.

Requisitos de carácter xeral
– Domicilio social e fiscal en Castilla y León
– As entidades non cooperativas deben facer constar expresamente nos seus Estatutos o control democrático do seu funcionamento.
– Dispoñer de director ou xerente e persoal técnico con titulación universitaria.
– Compromiso do Consello Reitor de recibir formación específica para adquirir coñecemento e habilidades na toma de decisións, no prazo de cinco anos desde o recoñecemento.
– Os fondos propios han de ser superiores ao 40% do activo non corrente, no último exercicio ou na media do últimos cinco exercicios.
– Os activos produtivos na Comunidade de Castilla y León deben superar os tres millóns de euros podéndose computar como tales os de empresas participadas en máis dun 50%, e no caso de cooperativas de segundo grao poderán incluír os das súas cooperativas socias.
– Cifra de negocios ou vendas superiores a 20 millóns de euros e número de socios superior a 500, podéndose computar os socios de empresas participadas en máis dun 50%. Estas cifras redúcense a unha cuarta parte naquelas entidades nas que o 80% da súa produción estea acollida a unha figura de calidade.

Requisitos específicos:
Tamén poderán ser prioritarias
– Entidades que subscriban un acordo intercooperativo cunha Entidade Asociativa Prioritaria ou con outra cooperativa, que permita alcanzar os requisitos de facturación e número de socios establecidos. Este acordo intercooperativo debe incluír a comercialización ou o abastecemento do 50% a través do mesmo e facerse por un período non inferior aos cinco anos.
– Para ser prioritarias, as Organizacións de Produtores deberán acreditar o número de socios e de facturación establecida para o resto de entidades.
– Tamén poderán ser prioritarios a nivel rexional, as Entidades prioritarias nacionais que teñan o seu domicilio social e fiscal en Castilla y León.

Socios agricultores e gandeiros prioritarios
– Ten domicilio social e fiscal en Castilla y León.
– Ser considerados agricultores activos.
– A comercialización do socio coa Entidade Asociativa Prioritaria ten que ser igual ou superior ao 60% das vendas da súa explotación, ou o valor de compras igual ou superior ao 25% de vendas da súa explotación.
– Permanecer asociado polo menos 5 anos desde o recoñecemento.
– Autorizar ás Entidade Asociativa Prioritaria ou ceder á Consejería os datos relativos á súa actividade comercial.

Axudas
Os socios agricultores e gandeiros que pertenzan a unha Entidade Asociativa Prioritaria de carácter rexional e que á súa vez reúnan os requisitos establecidos, poderán gozar de maiores beneficios e porcentaxes nas subvencións relativas a primeira instalación de persoas mozas, investimentos en explotacións, temas forestais…

26/09/2016

Agaca
Por Agaca Setembro 26, 2016 14:26
Escriba un comentario

Non existen comentarios

Aún no hay comentarios.

Podes ser o primeiro en comentar esta entrada

Escriba un comentario
Ver comentarios

Escriba un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicado.
Los campos obligatorios están marcados*