ACTIVIDADES

Maio 2018

REVISTA AGACA

 • portada

  Cooperación Galega Nº 137 Marzo 2018

  Editorial- O Plan forestal de Galicia a debate
  A Fondo- Cooperativas galegas apostan polas gasolineiras automáticas
  Caderno Técnico- Escolma do borrador da primeira revisión do Plan Forestal de Galicia

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca

LIGAZÓNS

ESTAMOS EN

UCOGA
www.ucoga.es/

• REDE EUSUMO
www.eusumo.coop/

PROGRAMA ERASMUS+
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

PROGRAMA RESFARM — enerxía renovable
resfarmproject.eu/es/

• PROYECTO TESLA — aforro enerxético
www.teslaproject.org

• PROGRAMA SUCELLOG — biomasa
www.sucellog.eu/es

• PROYECTO TOTOCOOP+i — formación
http://totcoopi.eu/?lang=es

• EURODAIRY — sector lácteo
http://eurodairy.eu/

• AGROSMARTcoop — innovación, intercooperación e comercialización intelixente
www.agrosmartcoop.eu/

• SCOOPE — aforro enerxético en cooperativas
http://scoope.eu/

COOPERATIVISMO

AGACA MANOS
• CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS
cooperativasdegalicia.xunta.gal

• COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ESPAÑA
www.agro-alimentarias.coop

COPA COGECA
— A voz das cooperativas na Unión Europea. Sindicalismo agrícola europeo.
www.copa-cogeca.be

• REDE EUSUMO COOPERATIVISMO E ECONOMÍA SOCIAL
— Impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar para o fomento do cooperativismo e a economía social.
www.eusumo.coop

• UCETAG — UNIÓN DE COOPERATIVAS DO ENSINO DE TRABALLO ASOCIADO DE GALICIA
www.ucetag.org

• UGACOTA — UNIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABALLO ASOCIADO
— Asociación sen ánimo de lucro que asocia a cooperativas de traballo, con distintas actividades empresariais.
www.ugacota.coop

SECTORES 

a para sectores
• OBSERVATORIO LÁCTEO GALEGO (OLGA)
— Prezos e entregas de leite
www.medioruralemar.xunta.es/es/areas/ganaderia/sector_lacteo/

• ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA
www.inlac.es

• INFORMES DE MONITORIZACIÓN E SEGUIMENTO DE PRODUCIÓN LÁCTEA
www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/

• FEGA – FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA
www.fega.es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/tasa_lactea/index.jsp

• OBSERVATORIO EUROPEO DO MERCADO LÁCTEO – En Inglés
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA

Información especializada
• AGRODIGITAL
— Noticias especializadas e información do mundo agrícola
www.agrodigital.com

 AGROINFORMACIÓN
— Noticias especializadas, entrevistas y reportajes centrados en el mundo agrícola
www.agroinformacion.com/

 CAMPO GALEGO
— Noticias especializadas, entrevistas y reportajes centrados en el mundo agrícola
www.campogalego.com/

 INNOVAGRI
— Noticias especializadas e información do mundo agrícola
www.innovagri.es

• MERCADOS DEL VINO Y LA DISTRIBUCIÓN
— Noticias especializadas e información do sector vitivinícola e da distribución
www.mercadosdelvino.com

 INFOAGRO.COM
— Información específica do sector agrario: prezos, cursos, noticias
www.infoagro.com

ORGANISMOS OFICIAIS

Institucións
OBSERVATORIO ESPAÑOL DA ECONOMÍA SOCIAL
www.observatorioeconomiasocial.es/

• CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
www.mediorural.xunta.es/

• CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
www.traballo.xunta.es/

 IGAPE — INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
www.igape.es

• MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
www.magrama.gob.es