Buscador de Axudas
De a

— Axudas a proxectos de enerxía fotovoltaica – Ata 17/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 17/06/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190516/AnuncioG0474-020519-0003_gl.html

— Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. INEGA.

Ver detalles Documentación

— Axudas uso maquinaria agrícola réxime asociativo. Ata 13/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 13/06/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190513/AnuncioG0426-030519-0002_gl.html

— Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co FEADER no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Código de procedemento MR351A. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Subvencións proxectos enerxías renovables térmicas. Ata 27/05/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 27/05/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioG0474-090419-0001_gl.html

— Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G). Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Ver detalles Documentación

— Axudas novos emprendedores – FEDER. Ata 27/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 27/06/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190417/AnuncioO92-030419-0001_gl.html

— Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014 – 2020. Concorrencia competitiva. FEDER e IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Programa Emprega Muller. Ata 25/06 ou 30/09/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 30/09/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0013_gl.html

— Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea, cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programa Emprega Xuventude. Ata 30/09/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 30/09/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_gl.html

— Programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Ver detalles Documentación

— Premios AGADER ao desenvolvemento rural. Ata 13 marzo.

Derogada / Fóra de prazo
a 13/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190213/AnuncioO90-160119-0001_gl.html

— Convocatoria, mediante tramitación anticipada de gasto, da décima edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural – AGADER.

Ver detalles Documentación

— Axudas participación agricultores en réximes calidade. Ata 15 maio.

Derogada / Fóra de prazo
a 15/05/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190215/AnuncioG0528-300119-0001_gl.html

— Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e convocatoria para 2019. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Subvencións: enerxías renovables. Ata 31/05/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 31/05/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190215/AnuncioG0474-210119-0002_gl.html

— Subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria. INEGA, DOG Nº33, (15/02/2019)

Ver detalles Documentación

— Axudas ao financiamento de plans de innovación – RIS3. Ata 8 abril.

Derogada / Fóra de prazo
a 08/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0198-100119-0001_gl.html

— Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para 2019. Axencia Galega de Innovación.

Ver detalles Documentación