Buscador de Axudas
De a

— Axudas a grupos de innovación en produtividade e sustentabilidade agrícola. Ata 30/01/2016

Derogada / Fóra de prazo
Del 31/12/2015 a 30/01/2016
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-231215-0016_gl.html

Solicitudes: do 31 de decembro de 2015 ao 30 de xaneiro de 2016. Para creación e funcionamento de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola. FEADER. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Contratación indefinida de persoas asalariadas. Ata 30/09/2016.

Derogada / Fóra de prazo
Del 01/01/2016 a 30/09/2016
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-231215-0021_gl.html

Fomento da contratación indefinida de persoas desempregadas. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Garantía Xuvenil 2016: incentivos á contratación e subvencións para emprego autónomo. Ata 30/09/2016

Derogada / Fóra de prazo
Del 01/01/2016 a 30/09/2016

Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a promoción do emprego de persoas mozas.

Ver detalles Documentación

— CaixaBank: Obra Social (cooperativas)

Derogada / Fóra de prazo
Del 31/03/2016 a 20/04/2016
http://www.obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/accionsocialrural_es.html

Impulsar proxectos adaptados ás características específicas e ás necesidades psicosociais no medio rural desenvolviodos por cooperativas.

Ver detalles Documentación

— CaixaBank: Axudas a Emprendedores

Derogada / Fóra de prazo
Del 01/02/2016 a 31/12/2016

Gratuidade da Tarifa Plana de Autónomos para menores de 30 anos

Ver detalles Documentación

— Axudas Rede Eusumo 2016

Derogada / Fóra de prazo
Del 12/02/2016 a 24/03/2016
http://eusumo.gal/axudas-e-subvenci%C3%B3ns

Subvencións ás entidades asociativas, ás oficinas locais e a outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo.

Ver detalles Documentación

— Subvención proxectos de investimento en actividades non agrícolas (ata 7 maio)

Derogada / Fóra de prazo
Del 08/04/2016 a 07/05/2016
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160407/AnuncioO90-220316-0001_gl.html

Subvencións para actividades desenvolvidas en explotacións agrarias, incentivando a súa diversificación, ou ben creando, ampliando e modernizando unidades de produción no medio rural, para contribuír a xerar novos empregos e á dinamización económica de territorios rurais.

Ver detalles Documentación

— Axudas a maquinaria en réxime asociativo (ata 21 de maio)

Derogada / Fóra de prazo
Del 22/04/2016 a 21/05/2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160421/AnuncioG0426-110416-0004_gl.html

Fomento do uso de maquinaria en réxime asociativo.

Ver detalles Documentación

— Fomento cooperación rexional en investigación e desenvolvemento FEDER Interconecta (ata 20 xuño)

Derogada / Fóra de prazo
Del 29/04/2016 a 05/06/2016
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-17479

Subvencións para o desenvolvemento de tecnoloxías novas en áreas tecnolóxicas de futuro con proxección económica e comercial a nivel internacional. Ministerio de Economía e Competitividade; Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial.

Ver detalles Documentación

— Subvencións para avais SAECA

Derogada / Fóra de prazo
Del 21/05/2016 a 20/09/2016

— Subvencións públicas destinadas á obtención de avais da Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria. (Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente)

Ver detalles Documentación