Buscador de Axudas
De a

— Axudas Emprego: novas PEMES / base tecnolóxica. Ata 31/07/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 07/31/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-020119-0001_gl.html

— Fomento e consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e convocatoria para o ano 2019. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Ayudas emprendemento: APROL – Economía Social. Ata 1/10/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 1/10/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190129/AnuncioG0424-281218-0017_gl.html

— Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axuda FEADER: adquisición maquinaria e equipos non agrícolas. Ata 28 febreiro.

Derogada / Fóra de prazo
a 02/28/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioO90-201218-0001_gl.html

— Subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2019. AGADER.

Ver detalles Documentación

— Axudas IGAPE: programa Re-acciona TIC 2019. Ata 14 febreiro.

Derogada / Fóra de prazo
a 02/14/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioO92-211218-0001_gl.html

— Bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019), cofinanciados polo Feder con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014 2020. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas IGAPE: Galicia Rural Empende. IGAPE.

Derogada / Fóra de prazo
a 03/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190104/AnuncioO92-131218-0004_gl.html

— Bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo FEADER no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas IGAPE: Galicia Exporta Empresas. Ata 7 marzo.

Derogada / Fóra de prazo
a 03/07/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190107/AnuncioO92-101218-0001_gl.html

— Bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas obradoiros e dixitalización Industria 4.0. Ata 15 marzo.

Derogada / Fóra de prazo
a 03/15/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190111/AnuncioO92-131218-0001_gl.html

— Bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2019 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Subvencións auditoría, implantación aforro e eficiencia enerxética. Ata 9 febreiro.

Derogada / Fóra de prazo
a 02/09/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioG0474-171218-0002_gl.html

— Subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para o ano 2019, cofinanciadas polo FEDER do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. INEGA.

Ver detalles Documentación

— Axudas produtos vitivinícolas. Ata 31 xaneiro.

Derogada / Fóra de prazo
a 01/31/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190114/AnuncioG0426-211218-0001_gl.html

— Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2013, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas prevenció danos fauna silvestre. Ata 8 febreiro.

Derogada / Fóra de prazo
a 02/08/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190108/AnuncioG0532-191218-0002_gl.html

— Axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2019. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Ver detalles Documentación