Buscador de Axudas
De a

— Premios AGADER ao desenvolvemento rural. Ata 13 marzo.

Derogada / Fóra de prazo
a 13/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190213/AnuncioO90-160119-0001_gl.html

— Convocatoria, mediante tramitación anticipada de gasto, da décima edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural – AGADER.

Ver detalles Documentación

— Axudas participación agricultores en réximes calidade. Ata 15 maio.

Derogada / Fóra de prazo
a 15/05/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190215/AnuncioG0528-300119-0001_gl.html

— Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e convocatoria para 2019. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Subvencións: enerxías renovables. Ata 31/05/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 31/05/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190215/AnuncioG0474-210119-0002_gl.html

— Subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria. INEGA, DOG Nº33, (15/02/2019)

Ver detalles Documentación

— Axudas ao financiamento de plans de innovación – RIS3. Ata 8 abril.

Derogada / Fóra de prazo
a 08/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0198-100119-0001_gl.html

— Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para 2019. Axencia Galega de Innovación.

Ver detalles Documentación

— Axudas a Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeiras. Ata 1 marzo.

Derogada / Fóra de prazo
a 01/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190201/AnuncioG0426-080119-0002_gl.html

— Axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeiras (ASDG) de Galicia e convocatoria para 2019-2020. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas proxectos piloto agroforestais. Ata 6 marzo.

Derogada / Fóra de prazo
a 06/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190206/AnuncioG0528-030119-0001_gl.html

— Axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019. AGACAL.

Ver detalles Documentación

— Apoio actividades información/promoción mercado interior. Ata 6 marzo.

Derogada / Fóra de prazo
a 06/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190206/AnuncioG0528-030119-0003_gl.html

— Bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e convocatoria para o exercicio orzamentario 2019. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Ver detalles Documentación

— Axudas reestruturación e reconversión viña. Ata 8 marzo.

Derogada / Fóra de prazo
a 03/08/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0426-090119-0002_gl.html

— Axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e convocatoria para o ano 2019. Consellería do Medio rural.

Ver detalles Documentación

— Bases Premios á Cooperación. Ata 30 abril.

Derogada / Fóra de prazo
a 04/30/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0424-100119-0001_gl.html

— Bases reguladoras dos premios á cooperación, e convocatoria para o ano 2019. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axudas emprego: autónomo e asalariado. Ata 30/09/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 09/30/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0002_gl.html

— Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e convocatoria para o ano 2019. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación