Buscador de Axudas
De a

— Axudas uso asociativo maquinaria. Ata 06/03/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 06/03/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0426-201219-0004_gl.html

— Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR351A). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Galicia Exporta Empresas. Ata 29/03/2020.

Derogada / Fóra de prazo
a 29/03/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200129/AnuncioO92-090120-0002_gl.html

— Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG622A). IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas a Agrupacións de Defensa Sanitaria Gandeira. Ata 01/03/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 01/03/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200129/AnuncioG0426-090120-0011_gl.html

— Axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeiras (ADSG) de Galicia para o ano 2020-2021 (código de procedemento MR237B). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas á prevención danos a bosque e ao aumento de valor ambiental. Ata 27/02/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 27/02/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200127/AnuncioG0426-231219-0001_es.html

— Axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Feader. (Código de procedemento MR605A).

Ver detalles Documentación

— Axudas á internacionalizacion dixital. Ata 25/05/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 25/05/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioO92-080120-0003_gl.html

— Axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG401D). IGAPE.

Ver detalles Documentación

– Axudas a transformación e comercialización de produtos agrarios. Ata 24/02/2020.

Derogada / Fóra de prazo
a 24/02/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioG0426-261219-0001_gl.html

– Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR340A). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Premios á cooperación 2020: Ata 30/01/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 30/04/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200109/AnuncioG0424-161219-0009_gl.html

— Bases de los Premios a la cooperación 2020. Consellería de Economía, Empleo e Industria.

Ver detalles Documentación

— Resolución submedida 19.2 – LEADER: desenvolvemento local – Ata 31/01/2020

Derogada / Fóra de prazo
a 31/01/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191230/AnuncioO90-181219-0001_gl.html

— Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

Ver detalles Documentación

— Axudas para agricultores mozos: investimento en explotacións e creación de empresas. Ata 20/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
Del 21/05/2019 a 20/06/2019
http://agaca.coop/wp-content/uploads/2019/05/20190524_Ax_agricultores_mozos-explotacion-empresa.pdf

— Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas para a creacion de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Feader no marco do PDR. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas a instalacións e equipamentos en réxime asociativo. Ata 20/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 20/06/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0426-070519-0001_gl.html

— Axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no maro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación