Buscador de Axudas
De a

— Axudas novos emprendedores – FEDER. Ata 27/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 01/01/1970
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190417/AnuncioO92-030419-0001_gl.html

— Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014 – 2020. Concorrencia competitiva. FEDER e IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Subvencións proxectos enerxías renovables térmicas. Ata 27/05/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 01/01/1970
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190426/AnuncioG0474-090419-0001_gl.html

— Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G). Axencia Instituto Enerxético de Galicia.

Ver detalles Documentación

— Axudas uso maquinaria agrícola réxime asociativo. Ata 13/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 01/01/1970
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190513/AnuncioG0426-030519-0002_gl.html

— Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co FEADER no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Código de procedemento MR351A. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas a proxectos de enerxía fotovoltaica – Ata 17/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 01/01/1970
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190516/AnuncioG0474-020519-0003_gl.html

— Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. INEGA.

Ver detalles Documentación

— Axudas a instalacións e equipamentos en réxime asociativo. Ata 20/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 01/01/1970
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0426-070519-0001_gl.html

— Axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no maro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas para agricultores mozos: investimento en explotacións e creación de empresas. Ata 20/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
Del 01/01/1970 a 01/01/1970
http://agaca.coop/wp-content/uploads/2019/05/20190524_Ax_agricultores_mozos-explotacion-empresa.pdf

— Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas para a creacion de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Feader no marco do PDR. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria. Ata 31/12/2020

Derogada / Fóra de prazo
Del 09/12/2019 a 01/01/1970
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190822/AnuncioG0474-080819-0001_gl.html

— Axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresas do sector industrial (Programa de actaucións de eficiencia enerxética en industria). INEGA.

Ver detalles Documentación