Buscador de Axudas
De a

— Subvencións proxectos amparados por submedida 19.2. Tramitación anticipada pago

Activa
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170130/AnuncioO90-301216-0002_gl.html

— RESOLUCIÓN: convocatoria medida anticipada de gasto para execución de proxectos ao amparo da submedida 19.2 (apoio para realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader. PDR de Galicia. FEADER.

Ver detalles Documentación

— Axudas ao investimento empresarial. FEDER, IGAPE. Dende 2 de xuño.

Activa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170601/AnuncioO92-220517-0001_gl.html

Bases Reguladoras de axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Convócanse en réxime de concorrencia non competitiva.

Ver detalles Documentación

— Axudas agricultura afectada por saraiba. Ata 28 febreiro.

Activa
a 28/02/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171123/AnuncioO92-151117-0001_gl.html

— Liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións produtoras e transformadoras de uva e de castañas afectadas polas xeadas e sarabiadas, e das explotacións produtoras de pataca, cereal, horta e froiteiras afectadas pola sarabia. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Tramitación anticipada submedida 19.2 Leader. Ata 31 marzo.

Activa
a 31/03/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171228/AnuncioO90-181217-0001_gl.html

— Tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas promoción produtos mercado interior. Ata 29 xaneiro.

Activa
a 29/01/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0426-191217-0002_gl.html

— Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas danos por lobo.

Activa
a 31/12/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0422-201217-0004_gl.html

— Bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2018. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Ver detalles Documentación

— Bases dos Premios á Cooperación. Ata 30 abril.

Activa
a 30/04/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180119/AnuncioG0424-281217-0006_gl.html

— Bases reguladoras dos premios á cooperación. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programas I e II empreo. Consellería Emprego. Ata 30 setembro.

Activa
a 30/09/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0003_gl.html

— Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programas I e II: emprego empresas. Consellería Emprego. Ata 31 xullo.

Activa
a 31/07/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0006_gl.html

— Axudas a fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axudas a infraestruturas para enerxías renovables.Ata 1 marzo.

Activa
a 01/03/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180130/AnuncioO3G1-291217-0002_gl.htm

—Subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables destinadas a particulares e cofinanciadas parcialmente co Feader. INEGA.

Ver detalles Documentación