Buscador de Axudas
De a

— Subvencións proxectos amparados por submedida 19.2. Tramitación anticipada pago

Activa
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170130/AnuncioO90-301216-0002_gl.html

— RESOLUCIÓN: convocatoria medida anticipada de gasto para execución de proxectos ao amparo da submedida 19.2 (apoio para realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader. PDR de Galicia. FEADER.

Ver detalles Documentación

— Axudas danos por lobo.

Activa
a 31/12/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0422-201217-0004_gl.html

— Bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2018. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Ver detalles Documentación

— Programas I e II empreo. Consellería Emprego. Ata 30 setembro.

Activa
a 30/09/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0003_gl.html

— Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Incentivos contratación empresa ordinaria. Ata 15 outubro.

Activa
a 15/10/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-030118-0010_gl.html

— Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programa contratación e formación persoas mozas. Ata 30 setembro.

Activa
a 30/09/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180413/AnuncioG0424-020418-0006_gl.html

— Bases dun programa a prol da contratación e formación das persoas mozas. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Indemnizacións sanidade vexetal. Ata 1 outubro.

Activa
a 30/09/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180504/AnuncioG0426-170418-0001_gl.html

— Bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones en materia de sanidad vegetal. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Subvencións para crear laboratorios cooperativos e proxectos empresariais colectivos. Varios prazos.

Activa
a 01/10/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180607/AnuncioG0424-290518-0001_gl.html

— Subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Consellería de Economía, Emprego e Industria. (Varios prazos de presentación de solicitudes).

Ver detalles Documentación

— Axudas novos emprendedores – varios prazos e convocatorias

Activa
Del 26/06/2018 a 25/10/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180625/AnuncioO92-120618-0001_gl.html

— Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Ver detalles Documentación

— Axudas a contratación de mulleres desempregadas e formación. Ata 30 setembro.

Activa
a 30/09/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180627/AnuncioG0424-120618-0001_gl.html

— Programa a prol da contratación das mulleres desempregadas, cofinanciado polo PO FSE Galicia 2014-2020, e a formación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Incentivos ao autoemprego. Sistema Nacional de Garantía Xuvenil 2015.

Derogada / Fóra de prazo
Del 19/08/2015 a 30/09/2015
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150827/AnuncioCA05-190815-0001_gl.html

ORDE do 18 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos ao autoemprego colectivo das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e

Ver detalles Documentación