Buscador de Axudas
De a

— Acceso a financiamento operativo (activo corrente) – ata 31 outubro

Activa
Del 02/01/2017 a 30/10/2017
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161230/AnuncioO92-211216-0001_gl.html

— Programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2017). IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Indemnizacións por sacrificios obrigatorios (ata 30 novembro)

Activa
Del 30/12/2016 a 30/11/2017
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161229/AnuncioG0426-201216-0006_gl.html

— Concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Financiamento de explotacións leiteiras (ata 31 outubro)

Activa
Del 02/01/2017 a 31/10/2017
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161230/AnuncioO92-221216-0001_gl.html

— Liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións leiteiras, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito coas entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas compensación/ reposición gando por sacrificio obrigatorio (ata 30 novembro)

Activa
Del 16/01/2017 a 30/11/2017
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170113/AnuncioG0426-291216-0001_gl.html

— Axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Subvencións proxectos amparados por submedida 19.2. Tramitación anticipada pago

Activa
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170130/AnuncioO90-301216-0002_gl.html

— RESOLUCIÓN: convocatoria medida anticipada de gasto para execución de proxectos ao amparo da submedida 19.2 (apoio para realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader. PDR de Galicia. FEADER.

Ver detalles Documentación

— Contratación conta allea parados longa duración (ata 30 setembro)

Activa
a 30/09/2017
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170406/AnuncioG0424-270317-0005_gl.html

— Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017. Consellería De Economía, Emprego E Industria

Ver detalles Documentación

— Axudas ao investimento empresarial. FEDER, IGAPE. Dende 2 de xuño.

Activa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170601/AnuncioO92-220517-0001_gl.html

Bases Reguladoras de axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Convócanse en réxime de concorrencia non competitiva.

Ver detalles Documentación

— Programa Incentivos creación emprego, Fondo Social Europeo. Ata 30 set.

Activa
Del 11/08/2017 a 30/09/2017

— bases reguladoras do Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo. 2017. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Subvencións autoemprego. Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Ata 30 set.

Activa
Del 04/08/2017 a 30/09/2017

— Bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Emprego xoven industria 4.0 e sector agroalimentario. Ata 15 dec.

Activa
Del 25/08/2017 a 15/12/2017

— Bases reguladoras dunha experiencia piloto para a creación dun programa a prol da contratación e formación de persoas mozas nos sectores vinculados á Industria 4.0 e ao sector agroalimentario, e se convocan incentivos para as empresas para formación e contratación de mozas e mozos neses sectores. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Ver detalles Documentación