Buscador de Axudas
De a

— Programa Emprega Muller. Ata 25/06 ou 30/09/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 30/09/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0013_gl.html

— Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea, cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programa Emprega Xuventude. Ata 30/09/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 30/09/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_gl.html

— Programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Ver detalles Documentación

— Axudas emprego: autónomo e asalariado. Ata 30/09/2019

Activa
a 09/30/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0002_gl.html

— Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e convocatoria para o ano 2019. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axudas Emprego: novas PEMES / base tecnolóxica. Ata 31/07/2019

Activa
a 07/31/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-020119-0001_gl.html

— Fomento e consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e convocatoria para o ano 2019. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Ayudas emprendemento: APROL – Economía Social. Ata 1/10/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 1/10/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190129/AnuncioG0424-281218-0017_gl.html

— Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axudas FEDER: proxectos de investimento empresarial. Ata 30/12/2019

Activa
a 12/30/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190118/AnuncioO92-191218-0001_gl.html

— Axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axuda Actualización recursos dixitais

Derogada / Fóra de prazo
Del 22/10/2019 a 26/10/2019
http://agaca.coop/gl/iniciativas-g/#IDi

— Proba

Ver detalles Documentación

— Axudas Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria. Ata 31/12/2020

Derogada / Fóra de prazo
Del 12/09/2019 a 31/12/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190822/AnuncioG0474-080819-0001_gl.html

— Axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresas do sector industrial (Programa de actaucións de eficiencia enerxética en industria). INEGA.

Ver detalles Documentación

— Axudas para agricultores mozos: investimento en explotacións e creación de empresas. Ata 20/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
Del 21/05/2019 a 20/06/2019
http://agaca.coop/wp-content/uploads/2019/05/20190524_Ax_agricultores_mozos-explotacion-empresa.pdf

— Axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas para a creacion de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Feader no marco do PDR. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas a instalacións e equipamentos en réxime asociativo. Ata 20/06/2019

Derogada / Fóra de prazo
a 20/06/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0426-070519-0001_gl.html

— Axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no maro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación