Buscador de Axudas
De a

— Axuda reactivación comercio retallista – Ata 31/07/2020

Activa
a 31/07/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioO92-110620-0004_gl.html

— Axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas Plan Renove – Parque de maquinaria. Ata 15/09/2020.

Activa
a 15/09/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-B-2020-16734.pdf

— Extracto da Orden, de 8 de xuño, pola que se convocan as axudas correspondentes ao Plan de renovación do Parque Nacional de Maquinaria Agraria (Plan Renove) para o exercicio 2020. Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Ver detalles

— Axudas FEDER a dixitalización fronte COVID-19. Ata 30/09/2020

Activa
a 30/09/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200618/AnuncioO92-110620-0006_gl.html

— Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG300E). IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axudas pago préstamos adianto PAC 2020.

Activa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200612/AnuncioG0426-100620-0002_gl.html

— Axudas para o pagamento da comisión inicial de apertura destinadas aos beneficiarios dos préstamos de adianto das axudas da PAC no ano 2020 (código de procedemento MR242A). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Préstamos directos ao financiamento empresarial. Ata 30/11/2021

Activa
a 30/11/2021
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioO92-030120-0001_gl.html

— Bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Programas Aprol – Economía Social para o emprendemento. Ata 3/09/2020

Activa
a 30/09/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioG0424-161219-0012_gl.html

— Bases reguladoras para a concesión de subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol- Economía Social). Covocatoria 2020. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programa Emprega Discapacidade e Exclusión. Ata 30/09/2020

Activa
a 30/09/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_gl.html

— Bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio. Convocatoria 2020. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programa contratación de persoas desempregadas. Ata 30/09/2020

Activa
a 30/09/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0005_gl.html

— Bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración. Convocatoria 2020. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Bases programa Emprega Muller. Ata 30/09/2020

Activa
a 30/09/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0003_gl.html

— Bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea, cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e a formación das mulleres desempregadas. Convocatoria 2020.

Ver detalles Documentación

— Programa Emprega Xuventude 2020. Ata 30/09/2020.

Activa
a 30/09/2020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-021219-0001_gl.html

— Bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas. Convocatoria 2020. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación