Buscador de Axudas
De a

— Subvencións proxectos amparados por submedida 19.2. Tramitación anticipada pago

Activa
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170130/AnuncioO90-301216-0002_gl.html

— RESOLUCIÓN: convocatoria medida anticipada de gasto para execución de proxectos ao amparo da submedida 19.2 (apoio para realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader. PDR de Galicia. FEADER.

Ver detalles Documentación

— Axudas danos por lobo.

Activa
a 31/12/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0422-201217-0004_gl.html

— Bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2018. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Ver detalles Documentación

— Programas I e II empreo. Consellería Emprego. Ata 30 setembro.

Activa
a 30/09/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0003_gl.html

— Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programas I e II: emprego empresas. Consellería Emprego. Ata 31 xullo.

Activa
a 31/07/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180126/AnuncioG0424-291217-0006_gl.html

— Axudas a fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Incentivos contratación empresa ordinaria. Ata 15 outubro.

Activa
a 15/10/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-030118-0010_gl.html

— Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Programa contratación e formación persoas mozas. Ata 30 setembro.

Activa
a 30/09/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180413/AnuncioG0424-020418-0006_gl.html

— Bases dun programa a prol da contratación e formación das persoas mozas. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Indemnizacións sanidade vexetal. Ata 1 outubro.

Activa
a 30/09/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180504/AnuncioG0426-170418-0001_gl.html

— Bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones en materia de sanidad vegetal. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Subvencións para crear laboratorios cooperativos e proxectos empresariais colectivos. Varios prazos.

Activa
a 01/10/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180607/AnuncioG0424-290518-0001_gl.html

— Subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a posta en marcha de laboratorios cooperativos no rural. Consellería de Economía, Emprego e Industria. (Varios prazos de presentación de solicitudes).

Ver detalles Documentación

— Axudas a servizos de asesoramento en explotacións. Ata 18 xullo.

Activa
a 18/07/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioG0426-070618-0006_gl.html

— Axudas destinadas á prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas novos emprendedores – varios prazos e convocatorias

Activa
Del 26/06/2018 a 25/10/2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180625/AnuncioO92-120618-0001_gl.html

— Axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

Ver detalles Documentación