Buscador de Axudas
De a

— Axudas produtos vitivinícolas. Ata 31 xaneiro.

Activa
a 31/01/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190114/AnuncioG0426-211218-0001_gl.html

— Axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2013, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Subvencións auditoría, implantación aforro e eficiencia enerxética. Ata 9 febreiro.

Activa
a 09/02/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioG0474-171218-0002_gl.html

— Subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para o ano 2019, cofinanciadas polo FEDER do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. INEGA.

Ver detalles Documentación

— Axudas IGAPE: Galicia Rural Empende. IGAPE.

Activa
a 04/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190104/AnuncioO92-131218-0004_gl.html

— Bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo FEADER no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Axuda FEADER: adquisición maquinaria e equipos non agrícolas. Ata 28 febreiro.

Activa
a 28/02/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioO90-201218-0001_gl.html

— Subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2019. AGADER.

Ver detalles Documentación

— Axudas FEDER: proxectos de investimento empresarial. Ata 30 decembro.

Activa
a 30/12/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190118/AnuncioO92-191218-0001_gl.html

— Axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. IGAPE.

Ver detalles Documentación

— Ayudas emprendemento: APROL – Economía Social. Ata 1 outubro.

Activa
a 01/10/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190129/AnuncioG0424-281218-0017_gl.html

— Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axudas Emprego: novas PEMES / base tecnolóxica. Ata 31 xullo.

Activa
a 31/07/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-020119-0001_gl.html

— Fomento e consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e convocatoria para o ano 2019. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axudas emprego: autónomo e asalariado. Ata 30 setembro.

Activa
a 30/09/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0002_gl.html

— Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e convocatoria para o ano 2019. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Bases Premios á Cooperación. Ata 30 abril.

Activa
a 30/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0424-100119-0001_gl.html

— Bases reguladoras dos premios á cooperación, e convocatoria para o ano 2019. Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Ver detalles Documentación

— Axudas reestruturación e reconversión viña. Ata 8 marzo.

Activa
a 08/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0426-090119-0002_gl.html

— Axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e convocatoria para o ano 2019. Consellería do Medio rural.

Ver detalles Documentación