Buscador de Axudas
De a

— Indemnizacións por sacrificios obrigatorios (ata 30 novembro)

Activa
Del 30/12/2016 a 30/11/2017
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161229/AnuncioG0426-201216-0006_gl.html

— Concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Axudas compensación/ reposición gando por sacrificio obrigatorio (ata 30 novembro)

Activa
Del 16/01/2017 a 30/11/2017
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170113/AnuncioG0426-291216-0001_gl.html

— Axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais. Consellería do Medio Rural.

Ver detalles Documentación

— Subvencións proxectos amparados por submedida 19.2. Tramitación anticipada pago

Activa
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170130/AnuncioO90-301216-0002_gl.html

— RESOLUCIÓN: convocatoria medida anticipada de gasto para execución de proxectos ao amparo da submedida 19.2 (apoio para realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader. PDR de Galicia. FEADER.

Ver detalles Documentación

— Axudas ao investimento empresarial. FEDER, IGAPE. Dende 2 de xuño.

Activa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170601/AnuncioO92-220517-0001_gl.html

Bases Reguladoras de axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Convócanse en réxime de concorrencia non competitiva.

Ver detalles Documentación

— Emprego xoven industria 4.0 e sector agroalimentario. Ata 15 dec.

Activa
Del 25/08/2017 a 15/12/2017

— Bases reguladoras dunha experiencia piloto para a creación dun programa a prol da contratación e formación de persoas mozas nos sectores vinculados á Industria 4.0 e ao sector agroalimentario, e se convocan incentivos para as empresas para formación e contratación de mozas e mozos neses sectores. Consellería de Economía, Emprego e Industria

Ver detalles Documentación

— Incentivos ao autoemprego. Sistema Nacional de Garantía Xuvenil 2015.

Derogada / Fóra de prazo
Del 19/08/2015 a 30/09/2015
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150827/AnuncioCA05-190815-0001_gl.html

ORDE do 18 de agosto de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de incentivos ao autoemprego colectivo das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e

Ver detalles Documentación

— Programas de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais. Consellería de Traballo e Benestar

Derogada / Fóra de prazo
Del 16/07/2015 a 17/08/2015

ORDE do 3 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do cooperativismo, e se convocan para o ano 2015. Consellería de Traballo

Ver detalles Documentación

— Axudas para maquinaria agrícola en réxime asociativo, 2014

Derogada / Fóra de prazo
Del 01/01/2014 a 24/02/2014

ORDE do 30 de decembro de 2013 pola que se convocan para o ano 2014 as axudas para o fomento da utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco

Ver detalles

— Axudas do Programa Conecta PEME para cooperación en innovación

Derogada / Fóra de prazo
Del 23/12/2015 a 22/01/2016
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151222/AnuncioG0198-151215-0001_gl.html

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do

Ver detalles Documentación

— Catro novas axudas: sector forestal e silvicultura. Xaneiro 2016

Derogada / Fóra de prazo
Del 01/01/2016 a 30/01/2016

Incendios, reforestación, maquinaria, fomento da silvicultura

Ver detalles Documentación