Actividades formativas dirixidas á Alta Formación de Consellos Reitores de cooperativas agroalimentarias en materias empresariais para mellorar a súa profesionalización e o exercicio das súas funcións (2018)

Agaca
Por Agaca Xullo 4, 2018 13:44

Actividades formativas dirixidas á Alta Formación de Consellos Reitores de cooperativas agroalimentarias en materias empresariais para mellorar a súa profesionalización e o exercicio das súas funcións (2018)

  Actividades formativas dirixidas á Alta Formación de Consellos Reitores de cooperativas agroalimentarias en materias empresariais para mellorar a súa profesionalización e o exercicio das súas función

En virtude do Convenio 2018 entre Cooperativas Agro-alimentarias de España e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, ponse en marcha o programa de Alta Formación de Consellos Reitores, que ten como obxectivos principais::

 1. Dotar aos membros de Consellos Reitores de ferramentas, coñecementos e habilidades para mellorar a súa profesionalización e facilitar o exercicio das súas función.
 2. Mellorar as habilidades dos membros de Consellos Reitores nas súas función cotiás, coma reunión ou toma de decisión.
 3. Sensibilizar aos Consellos Reitores cara a necesidade de tomar decisións estratéxicas para responder aos retos e tendencias que se presentan no sector.
 4. Mellorar o funcionamento das sociedades cooperativas como sistemas empresariais competitivos.
 5. Adaptarse aos continuos cambios do entorno, superar os retos dun mercado cada día máis aberto e global, ao tempo que aproveitar as oportunidades de forma eficiente e sustentable.
 6. Formar a futuros membros de Consellos Reitores, prioritariamente persoas mozas e mulleres, para asegurar o bo funcionamento futuro das cooperativas.
 7. Favorecer e/ou afondar nos procesos de integración cooperativa en curso ou en proxecto, co propósito de fomentar fórmulas que propicien un maior grao de eficiencia e integración empresarial.
 8. Favorecer o coñecemento entre as distintas persoas e cooperativas, como base para xerar a necesaria confianza que propicie procesos de cooperación empresarial de carácter supra-autonómico.
 9. Impulsar as políticas de igualdade de xénero e relevo xeracional.

Tipoloxía das actuacións

O Plan de Formación de Consellos Reitores está dirixido a membros de consellos reitores e futuros reitores de cooperativas e outras entidades asociativas de carácter agroalimentario, da totalidade do territorio do Estado Español.

As accións formativas programadas constarán de módulos formativos adaptables ás necesidades específicas das cooperativas e doutras entidades asociativas de carácter agroalimentario, destinatarias da formación. Terán unha duración mínima de 8 horas, impartidas nunha ou varias xornadas. O número mínimo de alumnos será de 8, aínda que con algún matiz para ter en conta. O contido de cada obradoiro estará formado por un ou varios módulos dos que se detallan a continuación, cunha duración mínima de 2 horas por módulo.

 • MÓDULO DE ANÁLISIS DE LAS NECESIDAD FORMATIVAS DE LA ENTIDAD
 • MÓDULO MARCO JURIDICO DEL COOPERATIVISMO-I
 • MODULO MARCO JURÍDICO DEL COOPERATIVISMO-II
 • MÓDULO RÉGIMEN ECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO-I
 • MÓDULO RÉGIMEN ECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO-II
 • MÓDULO COMPETENCIAS EMPRESARIALES BÁSICAS: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA-I
 • MÓDULO COMPETENCIAS EMPRESARIALES BÁSICAS: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA-II (trabajo en equipos)
 • MÓDULO COMPETENCIAS EMPRESARIALES BÁSICAS: MARKETING-I
 • MÓDULO COMPETENCIAS EMPRESARIALES BÁSICAS: MARKETING-II
 • MÓDULO COMPETENCIAS EMPRESARIALES BÁSICAS: CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA:
 • MÓDULO COMPETENCIAS EMPRESARIALES BÁSICAS: MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:
 • MÓDULO COMPETENCIAS EMPRESARIALES BÁSICAS: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES NETRE HOMBRES Y MUJERES EN COOPERATIVAS
 • MÓDULO COMPETENCIAS EMPRESARIALES BÁSICAS: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
 • MÓDULO SECTOR AGROALIMENTARIO-I
 • MÓDULO SECTOR AGROALIMENTARIO-II
 • MÓDULO HABILIDADES DIRECTIVAS-I, II, III, y IV
 • MÓDULO INTEGRACIÓN COOPERATIVA
 • RETOS Y ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA Y ENTORNO SOCIOECONÓMICO
 • FINANCIACIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES
 • FÓRMULAS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
 • MODELO DE NEGOCIO DE LA COOPERATIVA
 • INTERNACIONALIZACIÓN
 • INNOVACIÓN Y TIC
 • RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA
 • EL PLAN DE COMUNICACIÓN
 • EL GOBIERNO DE LA COOPERATIVA
 • CASOS DE ÉXITO, VISITAS TÉCNICAS NACIONALES O INTERNACIONALES

Máis información

Esta formación está financiada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

As cooperativas interesadas en realizar actividades formativas poden solicitar máis información a:
Asociación Galega de Cooperativas Agro-alimentarias
c/Tomiño, 22, Santiago de Compostela
agaca@agaca.coop
981584783

Documentos adicionais

Solicitude da cooperativa para participar en Alta Formación de Consellos Reitores (descargable; Word)

 

wb_logo_mapama_2017
CAE Logo
Agaca
Por Agaca Xullo 4, 2018 13:44
Escriba un comentario

Non existen comentarios

Aún no hay comentarios.

Podes ser o primeiro en comentar esta entrada

Escriba un comentario
Ver comentarios

Escriba un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicado.
Los campos obligatorios están marcados*